Valberedningen

Kontakta valberedningen:

valberedning@brfkullen.com 

Ordförande:

Jonathan Göthlin

Ledamöter:

Luiza Shamileva
Martin Kjellberg
Zainab Matar
Silva Klive Pelss