Kabel-TV

Antenn-kabeln

Föreningens antennkabel är seriekopplad, detta innebär att om du bryter ledningen i ditt uttag försvinner bilden för alla som kommer efter på slingan. Det är därför inte tillåtet att göra ingrepp i uttaget som sitter på väggen. Den som orsakar ett fel är ersättningsskyldig för felsökning och reparation. Kontakta Tele2:s kundtjänst (tel: 90 222) om du har problem med din TV-mottagning.

Kanal-plan

Grundutbud Kanal

Fasta kanaler
SVT 1 Analog VHF 5
SVT 2 Analog VHF 7
TV4 Analog VHF 6
Lokalkanal VHF 9

Rörliga kanaler
TV 3 VHF 11
Kanal 5 S 11
Kanal Lokal Stockholm S 15
TV4 Sport S 17
Kanal 9 S 36
MTV S 16
TV6 VHF 8

Radiokanaler
Samtliga på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz
P1
P2
P3
P4
Samt inom området förekommande närradio-stationer

Extra kanaler
SVT 24 VHF 10
SVT Barn&Kunskap S 13
TV8 K57
Finlands TV S 12
TV4 Plus S 14
Upplåten kanal S 6