Parabolantenner

Om du väljer att sätta upp en egen parabolantenn får den endast sättas upp på insidan av balkongen. Om den sätts upp i en ställning som står på golvet behövs inget tillstånd från styrelsen.

OBS! Om parabolantennen sätts upp på annat sätt än ovan så innebär det att det görs ett ingrepp i husfasaden . Detta kräver särskilt medgivande och avtal med styrelsen. Styrelsen är mycket restriktiv när det gäller tillstånd för montering av parabolantenn.