Ordningsregler

Som ett komplement till bostadsrättslagen och stadgarna så finns det även ett antal ordningsregler som gäller inom föreningens område:

Det åligger medlemmar och boende att:

1. Vara aktsamma om och vårda föreningens egendom.
2. Underrätta fastighetsskötare/förvaltare om skador som bör åtgärdas.
3. Inte öppna entrédörrar utan att först kontrollera att endast behöriga ges tillträde.
4. Inte piska eller skaka mattor mm från fönster eller balkonger.
5. Acceptera avtalad kontroll av eventuell ohyra samt anmäla eventuell förekomst till förvaltaren, bereda styrelsen och dess sakkunniga tillträde för inspektion; gäller även inspektion av sanitetsanslutningar, vatten och värmeelement.
6. Tillse att vattenledningar eller annat inom fastigheten inte skadas av öppna fönster eller dörrar vintertid.
7. Iaktta de regler som gäller för sophantering samt sopsortering och att emballera soporna väl, vid överträdelse kommer avgift att debiteras.
8. Inte sätta upp parabol utan tillstånd. Tillstånd och avtal tillhandahålls av styrelsen. Uppsättning av parabol kommer endast att tillåtas innanför balkongräcket.
9. Bostadsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar eller annan väsentlig förändring av lägenheten.
10. Inte röka i gemensamhetsutrymmen som t ex portar, förstugor, hissar och tvättstugor.
11. Hålla husdjur med koppeltvång kopplade inom föreningens samtliga områden. Ingen rastning av husdjur får ske inom föreningens område.
12. Inte uppträda störande inom föreningens område efter klockan 22.00.
13. Störande verksamhet är inte tillåtet vardagar mellan klockan 21.00 och 07.00, övriga dagar mellan klockan 22.00 och 10.00.
14. Inte mata fåglar och andra djur inom bostadsområdet.
15. Inte förvara någon form av brandfarliga ämnen i förråd, bostäder, garage och allmänna utrymmen samt att i övrigt följa gällande bestämmelser gällande brandfarliga ämnen.
16. Följa gällande lagstiftning och inte använda smällare och fyrverkerier inom föreningens område.