Medlemsprövning

Föreningen tar alltid kreditupplysning inför beviljande av ny medlem.

Föreningen godkänner inte juridiska personer som medlemmar i föreningen.

Utifrån våra stadgar i paragraferna 2 och 5 nekar styrelsen medlemskap i BRF Borgmästaren i Gävle om förvärvaren inte avser bosätta sig permanent i bostadslägenheten. Med permanent boende menas att man har för avsikt att folkbokföra sig på adressen.