Integritetsskyddspolicy

BRF Borgmästaren har installerat utrustning för kameraövervakning i garaget. Syftet med kameraövervakningen är att förebygga och motverka brott genom att fungera avskräckande samt att komplettera redan existerande låssystem och därmed öka de boendes säkerhet. I anledning av detta har också upprättats en integritetspolicy, se fil. I enlighet med riktlinjer från Intergritetsskyddsmyndigheten har ifyllts en bedömningsmall som uppdateras var sjätte månad. Om vi inte längre bedömer att det behövs kameraövervakning måste vi sluta med bevakningen.