Överlåtelseavgift

Vid försäljning, arv, gåva eller bodelning utgår en överlåtelseavgift, i enlighet med föreningens stadgar, för föreningens arbete och kostnader. Överlåtelseavgiften är 2,5 procent av prisbasbeloppet.