På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Bostadsrättsföreningen Borgmästaren

Föreningen är belägen på stadsdelen Söder i Gävle.

Byggår: 1959-61
Antal lgh: 83

Föreningens E-postadress är borgmastaren@bredband.net

Telefonnummer till vicevärden är 070-566 24 56

 

Historia

Huset är uppfört i två etapper. Den första etappen, ut mot Södermalmstorg, påbörjades i december 1955 och avslutades i juni 1959. Den andra etappen, ut mot Timmermansgatan, påbörjades i maj 1959 och avslutades i oktober 1960. En modell av huset som visar hur huset såg ut på 1960-talet ser du i fönstret på vicevärdsexpeditionen.

I mitten av 1900-talet var bostadsförhållandena i Gävles centrala delar dåliga. Bostadsstandarden var mycket låg och lägenheterna var små. Träkåkarna hade exempelvis utedass och barnfamiljerna bodde i enrumslägenheter. 1945 var antalet smålägenheter 59 % av det totala antalet bostäder i Gävle. Med smålägenheter menade man vid denna tid 1 rum och kök eller mindre. För hela riket var siffran 45 % och för Söder var den ännu sämre, hela 64 % av bostadsbeståndet på Söder var smålägenheter. I det kvarter som idag tillhör BRF Borgmästaren fanns på mitten av 1940-talet 10 bostadshus, 8 uthus och 2 hantverkshus. De flesta husen var uppförda under 1850-1870. Bostadshusen hade 11 enkelrum, 10 stycken 1 rum och kök, 9 stycken 2 rum och kök samt 2 stycken 3 rum och kök. Dessutom fanns i kvarteret 5 butiker och 2 restauranger.

Med den här bakgrunden ville stadsplanerarna i första hand successivt ta bort smålägenheterna och istället bygga lägenheter med 2 rum och kök eller större. Man planerade därför att cirka 15 % av lägenheterna på Söder skulle vara smålägenheter, 70 % 2 rum och kök och 15 % 3 rum och kök eller större. 

Ett annat skäl till att man i Gävle behövde bygga nya hus i mitten av 1900-talet var befolkningsutvecklingen. År 1920 hade Gävle drygt 37 000 invånare, 1944 hade man drygt 40 000 invånare och 1959 var antalet invånare drygt 53 000 invånare. Eftersom befolkningsutvecklingen beräknades fortsätta på detta sätt behövdes också av denna anledning nya bostäder i Gävle. 

Om det bara var så att man behövde fler bostäder på grund av befolkningsutvecklingen, kunde man lika gärna ha byggt i stadens ytterområden. Men som framgått behövdes stadens centrala delar förnyas. Dessutom var det så att staden överhuvudtaget behövde bli mer attraktiv och anpassad till framtidens samhälle. Man måste ta hänsyn till det ständigt ökade bilantalet, vilket ställde krav på bättre gator, parkeringsplatser och garageplatser. I stadsplaneförslagen från denna tid kan man utläsa normen en bil per 5 invånare. 

För att göra Gävle mer attraktivt i framtiden räckte det inte bara med att tänka på bostäderna och bilarna. Staden måste också göras levande genom en rik detaljhandel och ett stort antal lokaler för exempelvis kontor, mindre verkstäder och hantverk. Tanken var att låta alla dessa verksamheter få utveckla sig efter moderna och rationella principer i nära samarbete med stadens planeringsmyndigheter.

Så fick vi vårt hus med 79 bostadslägenheter, kontor, ett stort antal butiker samt ett garage för 125 bilar. Fördelningen av antalet bostadslägenheter såg ut på följande sätt:

4 st 1 rum och kokvrå
44 st 2 rum och kök
10 st 3 rum och kök
18 st 4 rum och kök
3 st 6 rum och kök

Idag ser förhållandena annorlunda ut. Vi har fått flera större bostadslägenheter. Familjerna nöjer sig inte med 2 rum och kök. Idag har vi 83 bostadslägenheter. Kontoren är borta och garaget rymmer färre bilar. Butikerna har genom åren haft olika utbud. Idag är det betydligt fler restauranger än tidigare. Söderhallen har däremot funnits i huset sedan det uppfördes.

Gävle fortsätter att växa och har nu närmare 100 000 invånare, vilket gör att Söder än en gång måste förtätas och anpassas till dagens samhälle. Kanske är det så att bilen ska ha en mindre plats i människans vardag, för att istället ge plats för cykeln och kollektivtrafiken. Träffpunkter behövs alltid för invånarna i staden, men kanske är inköpsvanorna är på väg att förändras. Vi handlar idag allt mer på nätet, istället för i butik”. Vårt hus börjar också få några år på nacken och har krävt underhållsåtgärder. På åttiotalet tilläggsisolerades huset och fick en plåtfasad. En stam- och badrumsrenovering gjordes 2001. I samband med denna drogs all el om och vi fick jordade kontakter och automatsäkringar. År 2005 byttes samtliga fönster mot Södra Kungsgatan, Brunnsgatan, Södra Kansligatan samt i gårdshuset mot söder. År 2014 byttes fönsterpartierna i höghusets trapphus. Resterande fönster i huset, dvs alla fönster mot innergårdarna, förutom gårdhusets fönster mot söder, byttes 2016.

Många Gävlebor har ett förhållande till huset och inte minst till hyreslokalerna. Så här har det sett ut i lokalerna genom åren.

Lokal 7001: Lokalen ligger i hörnet mellan Brunnsgatan och Södra Kansligatan, ut mot Södermalmstorg. Mellan åren 1959-1999 bedrevs i lokalen sjukvårdsbutik, apotek och laboratorium. År 1999-2005 bedrev Café Oden caféverksamhet i lokalen och därefter hade restaurang Brunnsgatan 63 lokalen till 2010. På våren 2010 tog COOP Mitt över lokalen och sammanfogade den med sina övriga lokaler, samtidigt som man rustade hela butiken till en modern livsmedelsbutik på Söder. Hela ombyggnaden av konsum stod klart våren 2011.

Lokal 7002: Lokalen låg på plan 1 med ingång Brunnsgatan 63 A ut mot Södermalmstorg. Uppgifterna är inte kompletta, men lokalen har funnits Kommunförbundets länsavdelning, Teknografiska, Teknikinformation och Datera och Reklamproduktion. Idag är lokalen bostäder.

Lokal 7003: Lokalen ligger i markplan mot Södermalmstorg med från början egen ingång från Brunnsgatan mellan ingångarna 63 A och 63 C. Idag har ingången flyttats till Handelsbankens tidigare lokaler. Konsum snabbköp (numera COOP) har funnits i huset sedan det byggdes 1959. 

Lokal 7004: Lokalen ligger i markplan i hörnet mellan Brunnsgatan och Södra Kungsgatan I lokalen hade Arbetarbladet kontor mellan åren 1959 och 1971. Mellan åren 1971 och 1996 fanns Handelsbanken i lokalen. Sedan 1997 har COOP-Mitt övertagit lokalerna och byggt ihop dem med sina övriga lokaler. Genom övertagandet fick COOP en ny entré.

Lokal 7005, 7006 och 7007: Lokalerna ligger i markplan mot Södra Kansligatan När huset byggdes 1960 fanns i lokalerna ”inbyggd” bensinstation med namnet IC/OK. Bensinstationen fanns i huset till 1982. År 1983 byggdes macken om till Depeschkontor och till Gävle Badrumsinredningar. När dessa verksamheter försvann byggdes lokalerna om till videobutik och biljardhall. År 1993 byggdes delar av lokalerna om till pizzeria Laguna. Idag har restaurang Interpool lokalerna. Dessutom har föreningen sitt soprum i en del av de tidigare lokalerna.

Lokal 7008: Lokalen ligger i markplan mot Södra Kungsgatan År 1959 fanns i lokalen färghandeln Johansson & CO Färghandel AB. 1970 togs lokalen över av Ulf Fredler från Ostlagret AB. I lokalen drevs en köttbod. År 1971 gick Fredler i konkurs och lokalerna tas över av firman Guldshop. Senare tas lokalerna över av Söders & Glas & Porslin. År 1999 tas lokalerna över av Godislandet. Idag har restaurang Interpool lokalerna.

Lokal 7009: Lokalen låg på plan 1 i gårdshuset Uppgifterna om tidigare verksamheter är inte kompletta. Fram till 1993 hade Gävleborgs Elevförbund lokalen. Idag är i lokalen bostäder.

Lokal 7010 och 7011: Lokalerna ligger på plan 1 i gårdshuset Uppgifterna om tidigare verksamheter är inte kompletta. I lokalen har också funnits en bostad. År 1970 byggde föreningen om lägenheten till vicevärdsexpedition och föreningslokal. För att få in intäkter på föreningslokalen hyr föreningen vissa tider ut lokalerna till TBV och deras kursverksamhet. En tid under 1980-talet fanns i föreningslokalen ett Gym. Idag är lokalen åter bostäder.

Lokal 7012: Lokalen ligger på plan 1 i höghuset ut mot Södermalmstorg Från början fanns kommunens fritidsnämnd i lokalen. År 1970 flyttar en sektion från Socialförvaltningen in i lokalen. Senare kommer ABF. Idag är lokalen bostäder.

Lokal 7013: Lokalen ligger i markplan mot Södra Kansligatan och Södra Kungsgatan Ursprungligen fanns varuhuset EPA i lokalen. Varuhuset fanns i lokalerna till 1977. Därefter blev lokalerna biljardhall och videobutik. I andra hand hyrde Videobutiken ut delar av sin butik till Hårshopen. Idag har Hårshopen ett eget hyreskontrakt och restaurang Interpool har tagit över resten av lokalen.

Lokal 7014: Lokalen ligger i markplan i hörnet mellan Timmermansgatan och Södra Kungsgatan Ursprungligen fanns i lokalen ett konditori Diethelms. Konditoriet fanns i lokalerna till 1969. År 1969 övertogs lokalen av Ulf Fredler från Ostlagret AB. I lokalen bedrevs en pub, mackeri och skafferi. År 1971 går Fredler i konkurs och lokalerna tas över av firman Belde Jour. De driver fram till 1977 blir en pizzeria och pub under namnet Klunken i lokalen. España pizzeria restaurang byggs 1986 om till Herford pub AB. Idag finns puben Cheers i lokalen. 

Lokal 7015: Lokalen ligger i markplan mot Timmermansgatan Uppgifterna om tidigare verksamheter är inte kompletta. Fredler drev under sin tid i huset en fiskbutik i lokalen. Därefter kom España pizzeria. Idag finns puben Cheers i lokalerna.

Lokal 7016: Lokalen ligger i markplan mot Timmermansgatan Uppgifterna om tidigare verksamheter är inte kompletta. Låstjänst Alarm AB hade verksamhet i lokalen från 1972 till 1987. Därefter byggs lokalerna om till pizzeria España och Pub. Idag finns puben Cheers i lokalerna.

Lokal 7017: Lokalen ligger i markplan mot Timmermansgatan Uppgifterna om tidigare verksamheter är inte kompletta. I lokalen har funnits en Automatbutik, España pizzeria och Pub. Idag finns puben Cheers i lokalen.

Lokal 7018: Lokalen ligger i markplan i hörnet mellan Södra Kansligatan och Timmermansgatan Mellan åren 1960-1975 fanns i lokalen AB Sparköp. År 1975 tog Kungliga Byggstyrelsen (Statens provningsanstalt) över lokalen. Därefter var Ateljé Vackra Skärmar en tid i lokalen. Mellan 1987 och 2014 fanns Färgmäster AB i lokalerna som numer innehas av en frisörsalong vid namn Noomi.

Lokal 7019: Lokal i garaget När huset blev klart 1960 fanns till 1982 en smörjhall som tillhörde IC. Sedan 1983 hyrs lokalerna av Sotningsväsendet.

Lokal 7020: Lokal i garaget När huset blev klart 1960 fram till 1979 fanns cykelverkstaden Laurells i lokalen. Under en tid på 80-talet fanns i lokalen Mattköp AB. År 1979 hyr Gävle Dala MC–verkstad en del av Laurells cykelverkstad. Idag används lokalerna för hobbyverksamhet.

Lokal 7021: Lokal mot Södra Kansligatan Uppgifterna om tidigare verksamheter är inte kompletta. I lokalen har Söders Repro drivit verksamhet. Idag är lokalen vicevärdsexpedition och föreningslokal.

Uppgifterna i sammanställningen är hämtade från styrelseprotokoll. Tyvärr är sammanställningen inte komplett. Det vore därför trevligt om den som har närmare sakuppgifter, lämnar dem till styrelsen. Men det kan också handla om din relation till lokalerna eller om huset i sig. Du kanske minns hur det var att bo i huset på 1960, 70, 80 och 90-talet. Styrelsen är också intresserad av hur du upplevde 1950-talet på Söder innan huset kom till och varför det ser ut som idag. Tanken är att vi tillsammans fortsätter utveckla historian om bostadsrättsföreningen Borgmästaren.