Stadgar för Rågen

En bostadsrättsförening styrs av stadgar. Här nedan kan du ladda hem och läsa Rågens stadgar.

 

Finns även en länk till bostadsrättslagen.