Förtroendevalda 2023

Rågens styrelse och andra förtroendevalda som valdes för perioden 2023 - enligt stämmoprotokoll 2023, på Brf Rågens ordinarie årsstämma.

Styrelsen

Telefonnummer till styrelsen Måndag-Fredag 10-19  Telefon: 073-02 48 622

Ordförande  Chatrine Berglund      Nackstavägen.32B        

Vice ordf.      Mattias Norell            Nackstavägen.40C        

Sekreterare  Ann-Christin Hägglund  Nackstavägen.50C     

Studieorg     Rickard Björk             Nackstavägen.32A                     

Ledamot      Ingwor Jonasson        Nackstavägen.28C     

Ledamot    Emmelie Halsen           Nackstavägen.44B

Ledamot   Malin Nordqvist              HSB      010-303 23 00 

Suppleant  John Landström            HSB      010-303 23 00

Förvaltare  Stefan Warnerud    HSB 010-303 23 00 stefan.warnerud@hsb.se

 Revisorer

Ordinarie   Isatou Njie       Nackstav.36C    

Suppleant   Lars-Göran Nilsson     Nackstav.40B     060-650 08 68    

Studie- och Fritidskommitté

Sammank  Carola Olsson       Nackstav.32A      

                    Leif Viklund          Nackstav.30A     

                   Gun Viklund          Nackstav.30A

                   Åsa Strömberg      Nackstav.32B   

Valberedningen

Sammank  Kenneth Pettersson    Nackstav.44A     070-650 86 74

                  Nils-Erik Larsson      Nackstav.50C    060-128739

                   Hans Gidlund           Nackstav.50C    070-551 53 10

                   Yelyzaveta Dolganova Nackstav.28C   060-61 94 45

Bokning Uthyrningslägenhet vid 42 A  Månd-Fred 10-19

                     Carola Olsson    Nackstav.32A        073-02 48 499

                      Gun Viklund      Nackstav.30A        073-02 48 499

Bokning Fritidslokalen vid 52   Månd-Fred 10-19

                          Åsa Strömberg Nackstav. 32B    073-02 47 332

Snickeri vid 50 A

                          Stefan Wedin       Nackstav.52A        070-02 47 332

                          Erik Pettersson     Nackstav.52A        072- 522 20 75