Ordningsregler för Rågen

Nedan finner du ordningsregler för vår förening. Det är viktigt att alla i föreningen tar eget ansvar för att följa ordningsreglerna, för att bibehålla ett trivsamt boende för alla.

Längst ned på sidan finner du ordningsregler samlade i PDF-format.

Inre ordningsregler

·        Underhåll och renovering (borrning, spika i väggar med mera) får inte utföras mellan kl. 21.00 – 07.00 på vardagar och mellan kl. 20.00 - 09.00 på helgdagar.

·        Undvik vattentappning för bad alla dagar mellan kl. 22.00 - 07.00. Att duscha stör mindre.

·        Ljudvolym för musik och TV anpassas dygnet runt så att närboende inte störs.

·        Rökning är förbjudet i trapphusen, hissar och övriga gemensamma utrymmen.

·        Husdjur får inte vistas i tvättstugan med hänsyn till allergiker. Tänk på att ta bort pälsrester från maskinerna.

·        Barnvagnsförråden på våning 1 är enbart till för barnvagnar och gånghjälpmedel.

·        Enligt brandskyddsregler så är det förbjudet att förvara föremål i trapphusen och i källargångarna, eftersom att det utgör en ökad risk för spridning vid en brand och för att det kan riskera att blockera vid utrymning eller när räddningspersonal behöver komma fram.

·        Vi ansvarar tillsammans för vårt område och skräpar därför inte ned i trapphusen, källargångarna, tvättstugorna, cykel- eller barnvagnsutrymmen eller utomhus

 

Yttre ordningsregler

·        Bilkörning är bara tillåten på nedsidan av husen och parkering på nedsidan för att lasta i och ur bilar är tillåten i högst 15 minuter.

·        Handikapparkeringar får enbart nyttjas av dem med handikapptillstånd. För att nyttja en handikapparkering måste ett giltigt handikapptillstånd alltid ligga synligt i fordonet, även om du förhyr parkeringsplatsen.

·        Om det skulle vara fullt i något av sopkärlen närmast ert hus så får man inte ställa sopor på marken. Man får använda något av de övriga sopkärlen i vårt område.

·        På varje rad finns det en sorteringsstation för tidningar, kartong/wellpapp, metall, plast och glas och på varje rad finns det minst två sopstationer för hushållsavfall och komposterbart avfall. Är det fullt i sopkärlet närmst ditt hus så får du ta med ditt avfall till något annat sopkärl i området.

·        I föreningen finns två stycken miljöhus där du kan slänga grovsopor och sortera lampor, batterier och el-avfall. Miljöhusen är enbart till för grovsopor och inte för byggavfall eller vanliga hushållssopor eller wellpapp, tidningar, glas eller metall som hör hemma i återvinningskärlen.

 

·        Blomjord ska sorteras som stenmaterial och ska lämnas för återlämning. Blomjord kan därför sorteras i genomskinliga påsar och lämnas i miljöhusen. 

 

 

OVANSTÅENDE GÄLLER SAMTLIGA BOENDE I RÅGEN.