På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ordningsregler för Rågen

Nedan finner du ordningsregler för vår förening. Det är viktigt att alla i föreningen tar eget ansvar för att följa ordningsreglerna, för att bibehålla ett trivsamt boende för alla.

Längst ned på sidan finner du ordningsregler samlade i PDF-format.

Inre ordningsregler

·        Underhåll och renovering (borrning, spika i väggar med mera) får inte utföras mellan kl. 21.00 – 07.00 på vardagar och mellan kl. 20.00 - 09.00 på helgdagar.

·        Undvik vattentappning för bad alla dagar mellan kl. 22.00 - 07.00. Att duscha stör mindre.

·        Ljudvolym för musik och TV anpassas dygnet runt så att närboende inte störs.

·        Rökning är förbjudet i trapphusen, hissar och övriga gemensamma utrymmen.

·        Husdjur får inte vistas i tvättstugan med hänsyn till allergiker. Tänk på att ta bort pälsrester från maskinerna.

·        Barnvagnsförråden på våning 1 är enbart till för barnvagnar.

·        Enligt brandskyddsregler så är det förbjudet att förvara föremål i trapphusen och i källargångarna, eftersom att det utgör en ökad risk för spridning vid en brand och för att det kan riskera att blockera vid utrymning eller när räddningspersonal behöver komma fram.

·        Vi ansvarar tillsammans för vårt område och skräpar därför inte ned i trapphusen, källargångarna, tvättstugorna, cykel- eller barnvagnsutrymmen eller utomhus

 

Yttre ordningsregler

·        Bilkörning är bara tillåten på nedsidan av husen och parkering på nedsidan för att lasta i och ur bilar är tillåten i högst 15 minuter.

·        Handikapparkeringar får enbart nyttjas av dem med handikapptillstånd. För att nyttja en handikapparkering måste ett giltigt handikapptillstånd alltid ligga synligt i fordonet, även om du förhyr parkeringsplatsen.

·        Om det skulle vara fullt i något av sopkärlen närmast ert hus så får man inte ställa sopor på marken. Man får använda något av de övriga sopkärlen i vårt område.

·        På varje rad finns det en sorteringsstation för tidningar, kartong/wellpapp, metall, plast och glas och på varje rad finns det minst två sopstationer för hushållsavfall och komposterbart avfall. Är det fullt i sopkärlet närmst ditt hus så får du ta med ditt avfall till något annat sopkärl i området.

·        I föreningen finns två stycken miljöhus där du kan slänga grovsopor och sortera lampor, batterier och el-avfall. Miljöhusen är enbart till för grovsopor och inte för byggavfall eller vanliga hushållssopor eller wellpapp, tidningar, glas eller metall som hör hemma i återvinningskärlen.

 

·        Blomjord ska sorteras som stenmaterial och ska lämnas för återlämning. Blomjord kan därför sorteras i genomskinliga påsar och lämnas i miljöhusen. 

 

 

OVANSTÅENDE GÄLLER SAMTLIGA BOENDE I RÅGEN.