Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

SKULLE DU DELTA PÅ HSB SÖDRA NORRLANDS ÅRSSTÄMMA OM DU HAR MÖJLIGHET ATT DELTA FRÅN DIN ORT?

För oss är demokrati en viktig fråga. Vi är nyfikna på att få ta del av dina synpunkter och vill ge fler chans att delta på årsstämman, vilket vi tror leder till en positiv utveckling av verksamheten. I samband med fusionen mellan Mitt och Gävleborg har avstånden blivit längre. Utifrån det tittar vi på möjligheten att via digitala verktyg kunna delta från ett antal olika orter i vårt område. Tanken är att vi träffas i en lokal på din ort, deltar på stämman via delad ljud och bild. Alla har möjlighet att vara med, rösta, föra fram synpunkter och ställa frågor. Andra positiva effekter är att det spar tid för dig som deltagare och minskar vår miljöpåverkan.
1. Skulle du delta på HSB Södra Norrlands årsstämma om du kunde göra det på distans från din ort?
2. Skulle du föredra att endast stämmoärenden behandlas i anslutning till årsstämman?
3. När önskar du att stämman ska hållas?
4. Övriga synpunkter eller idéer
Tack för ditt deltagande!