Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Villkor utbildningar

Det är viktigt att du som anmäld deltagare till en utbildning är medveten om villkoren för din anmälan.

Bekräftelse

Bekräftelse på din anmälan skickas ut via e-post cirka en vecka innan kurstillfället. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras föreningen hela kostnaden. Självklart går det bra att överlåta platsen till en annan deltagare. (Gäller ej e-utbildningar.)


Kostnad

I priset ingår kursledning och dokumentation. Samtliga priser anges inklusive moms. Vid heldagskurser ingår lunch. Vid kvällsutbildning ingår fika (gäller ej webbaserade utbildningar och e-utbildnigar).

Anmälan

Din anmälan gör du senast en vecka före kurstillfället om inte annat anges. (Gäller ej e-utbildningar, de kan göras närsomhelst.)

Kurslokal

Kurslokal finns angivet för en del kurser. Saknas kurslokal för kursen kommer den att anges i bekräftelsen. (Gäller ej webbaserade kurser och e-utbildningar.)

Inställd utbildning

HSB Södra Norrland förbehåller sig rätten att ställa in utbildningar vid för få anmälda eller vid annan anledning som vi inte kan råda över. Information om inställd utbildning meddelas via e-post. (Gäller ej e-utbildnigar.)

Ersättning vid studiecirklar

En studiecirkel vars ledare inte har arvode (lön) har möjlighet till ersättning för kostnader för cirkelns genomförande. Ersättningen är i relation till inrapporterade timmar. Kontakta ABF för mer information.