Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hyr lägenhet i HSB Södra Norrland

Här hittar du information om våra hyreslägenheter. Du kan även läsa om hur du går tillväga för att söka en hyreslägenhet hos oss.
Vanliga frågor om att hyra lägenhet i HSB Stockholm

Har du andra frågor är du självklart välkommen att kontakta oss

Hur länge måste jag bospara för att få en hyresrätt?

Hur många poäng som behövs beror på hur många bosparare som är intresserade av just det objektet du söker. För att se antalet bosparpoäng som har krävst på nyligen förmedlade lägenheter kan man gå till Hyresrätter i Södra Norrland och klicka på den fastigheten du vill se informationen om.

Den senaste förmedlade lägenheten är längst ner i listan.

Vad krävs för att få en hyreslägenhet?

Här nedan följer vår uthyrningspolicy

 • Hyresgästen ska vara 18 år
 • Hyresgästen ska ha ett svenskt personnummer
 • Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav på inkomst
 • Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav gällande skulder och betalningsanmärkningar
 • Hyresgästen ska endast ha ett (1) stadigvarande boende
 • Hyresgästen ska ha skött sin relation till HSB som hyresvärd
 • Hyresgästen ska, på begäran, kunna uppvisa referenser från tidigare hyresvärd
 • Hemförsäkring
 • Fördelning av hyresrätter

Mer utförlig information om varje punkt hittar du nedan

 

Hyresgästen ska vara 18 år

För att få ett hyresavtal måste Hyresgästen ha fyllt 18 år.

Hyresgästen ska ha ett svenskt personnummer
För att söka lägenhet och skriva avtal måste Hyresgästen ha ett svenskt personnummer.

Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav på inkomst
Om Hyresgästen blir aktuell för en lägenhet måste Hyresgästen vara beredd att styrka sin inkomst med ett underlag från sina inkomstkällor som t ex. lönespecifikationer, arbetsgivarintyg med inkomstuppgifter, beslutsunderlag från a-kassa, försäkringskassan eller bank. Kontoutdrag kan lämnas in som komplement och kan inte lämnas in som enskilt underlag för inkomstbedömningen.

 • Hyresgästen måste ha en inkomst som motsvarar tre gånger hyran (brutto).
  Om inkomsten inte riktigt står i proportion till hyran kan Hyresgästen bli godkänd med en     borgensman. Borgensmannen ska kunna uppvisa en inkomst på minst fem gånger hyran. Som hushållets inkomst räknas avtalsinnehavares samlade inkomst.

 Godkända inkomster (brutto)

 • Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet
 • Inkomst av kapital – räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst
 • Ersättning från A-kassa/försäkringskassa (som grundar sig på inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet)
 • Pension eller äldreförsörjningsstöd
 • Övriga ersättningar – föräldrapenning, graviditetsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning

Godkända bidrag

 • Studiemedel från CSN (lån och bidrag)
 • Underhållsstöd
 • Barnbidrag
 • Etableringsersättning

 

Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav gällande skulder och betalningsanmärkningar
För att teckna bindande avtal för en hyresrätt får det inte finnas några betalningsanmärkningar relaterade till boendet. För andra betalningsanmärkningar sker en samlad bedömning. Se HSBs bosparregler § 9:3.
HSB tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för ett hyresavtal på lägenhet.

Hyresgästen ska endast ha ett (1) stadigvarande boende
Sökande till hyreslägenhet måste avsluta annat stadigvarande/permanent boende om sådant finns.
Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten. Kontroller görs mot folkbokföringen.

Hyresgästen ska ha skött sin relation till HSB som hyresvärd
Om Hyresgästen har misskött sin relation med HSB under de senaste två åren nekas Hyresgästen att skriva avtal. Vid dokumenterat misskött relation kan hyresgästen spärras från att göra intresseanmälningar på HSBs lägenheter under två års tid. Med misskött relation räknas:

 • Olovlig andrahandsuthyrning som leder till förverkande av hyresrätten
 • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster som ligger till grund för uppsägning
 • Vanvård av lägenhet som lett till kostnader för hyresvärden
 • Hot eller våld mot HSBs personal som lett till polisanmälan
 • Verkställd avhysning för hyresskulder
 • Övergiven lägenhet som blivit återtagen
 • Osant intygande, förfalskning av inkomstunderlag, id-handling eller dylikt


Hyresgästen ska, på begäran, kunna uppvisa referenser från tidigare hyresvärd
När Hyresgästen är aktuell för att skriva avtal ska Hyresgästen, på begäran, kunna ge HSB rätt att begära ut referenser från tidigare hyresvärd. Är Hyresgästen redan hyresgäst hos HSB gör vi en intern kontroll av hyresinbetalningar och skötsel.

Hemförsäkring
Vi uppmanar hyresgästen att teckna en hemförsäkring från hyresförhållandets första dag.
Hemförsäkringen utgör en trygghet om något händer i lägenheten som till exempel brand, inbrott eller vattenläckage.

Fördelning av hyresrätter
I första hand förmedlar vi lägenheter till HSB-medlemmar enligt flest antal bosparpoäng, i andra hand till medlemmar i HSB efter längst medlemstid och därefter till övriga intressenter utan ett medlemskap.

Så här går det till att söka hyreslägenhet hos HSB Södra Norrland

HSB Södra Norrlands lediga hyreslägenheter hittar du under Sök bostad här på vår hemsida.

Anmälan görs för varje lägenhet som du är intresserad av genom att fylla i en intresseanmälan som finns under det lediga objektet. Genom att logga in på Mitt HSB kan du sedan följa din intresseanmälan.

För att slippa sitta och bevaka hemsidan efter lediga lägenheter kan du starta en prenumeration som skickar ett e-post till dig när det kommer ut en ledig lägenhet.
För att starta en prenumeration går du till Sök bostad och gör en sökning som är anpassad efter vad du är intresserad utav för lägenhet och vart den ska ligga i för ort/stad/område - klicka på sök så att du får fram resultatsidan. till höger finns en liten stjärna där det står Prenumerera på sökningen - klicka på den och följ anvisningarna.

Hur fördelas hyreslägenheterna? Vilken köplats har jag?

HSB Södra Norrland fördelar först de lediga lägenheterna till bosparande HSB-medlemmar. Den medlem som har flest bosparpoäng samt varit medlem längst har störst chans att få en hyreslägenhet. 

Hur många poäng som behövs beror på hur många bosparare som anmäler sig till just det objektet du söker.

Din köplats kan du först se när du blivit uttagen till en visning av en lägenhet, köplatsen kan variera från gång till gång beroende på vilka andra som söker samma lägenheter som dig.

Du kan bli aktuell för en lägenhet, även om det är många före dig, då:
• Andra sökanden kan ångra sin intresseanmälan eller tackar nej. 
• Sökanden före dig inte uppfyller uthyrningskraven. 

OBS! att ha en inloggning till Mitt HSB inte densamma som att vara medlem i HSB, detta blir man först när man fyllt i en medlemsansökan och betalat in medlemsavgiften. Du är inte heller medlem i HSB bara för att du hyr en lägenhet hos oss, att vara medlem är ett aktivt val som du själv måste göra och anmäla dig till.

Kan jag få komma på en visning av lägenheten?

När sista anmälningsdagen har passerat för en lägenhet på hemsidan så tas den bort så att ingen mer kan anmälan sig. Strax därefter kollar vi över intresseanmälningarna som kommit in och tar ut 5-10 stycken för visning av lägenheten.
De som blir uttagen får en köplats och information om visningen och sista svarsdag i Mitt HSB.
Du som anmält dig och ser att uthyrningsärendet ändrar status till Erbjudande utan att du får information om visning har inte blivit uttagen till visningen.
Det kan komma att bli flera visningar om alla på första visningen tackar nej.

Hur gör jag för att börja bospara?

För att bospara i HSB måste man vara medlem i någon av landets HSB-föreningar. Du väljer själv hur mycket du vill spara per månad och du får 1 poäng per 100 kr, max 5 poäng per månad (500 kr). Detta innebär att du inte kan sätta in mer än 500 kr och få poäng för den summan som är på över 500 kr.

Ett exempel på detta är att du sätter in 6000 kr på ditt nyöppnade bosparkonto eftersom att du i och med öppnandet av kontot flyttade över ett befintligt sparande till HSBs Bosparkonto. Du har då satt in för mycket pengar än vad du kan få poäng för.
HSBs Bosparkonto håller då koll på att du första månaden ska ha maxpoäng 5 st motsvarande en insättning på 500 kr och sedan så räknar kontot av från ditt "översparande" varje månad fram till dess att 6000 kr är förbrukade och du fått poäng för hela beloppet vilket i det här exemplet blir 12 månader.

Läs mer om bosparande och börja bospara här!

Vad händer med mina bosparpoäng om jag får en lägenhet?

Om du använder dina bosparpoäng vid tilldelning av hyresrätt så nollställs bosparpoängen. Men om du låter pengarna sitta kvar på bosparkontot så finns bosparpoängen kvar att nyttja för förtur till nyproducerad bostadsrätt. Om du fortsätter att bospara efter att du nyttjat din förtur till hyresrätt får du ett nytt bosparpoäng för varje 100 kronor du sparar för båda dina förturer. Detta innebär att du kan ha olika många bosparpoäng för turordning till nyproducerad bostadrätt och till hyresrätt.

Läs mer på Så fungerar det

Kan jag utnyttja en anhörigs bosparande?

 • Överlåtelse kan ske till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, syskon, barn eller barnbarn. Det går också att överföra till makes/makas/sambos/registrerad partners barn, samt genom bodelning, arv eller testamente. 
 • Det är inte möjligt att slå ihop poäng från flera bosparare till en och samma person. 
 • Den bosparande medlemmen, vars poäng ska användas, måste föra över medlemskap och kapital till den som ska skriva kontrakt på hyreslägenheten.

  Överlåtelsen lämnas in personligen av givande part på en HSB förening alternativt ett Swedbankkontor. Observera att det tar några dagar från det att överlåtelsen registrerats hos Swedbank innan bosparpoängen och medlemskapet är registrerat i HSBs uthyrningssystem och att det inte direkt går att söka lediga lägenheter.


  Överlåtelsen måste vara helt genomförd innan lägenhet kan sökas, detta gäller samtliga typer av hyresrätter. Observera att handläggningstiden för överlåtelse varierar mellan 1-4 veckor.

Hur länge ligger lägenheten på hemsidan?

Det står alltid sista anmälningsdag på en lägenhet som ligger ute.
Lägenheten ligger vanligtvis ute 7 dagar, detta kan variera beroende på antalet intresseanmälningar eller om det infaller röda dagar/storhelger.

 

Kan jag få förtur till lägenhet?

Vi ger förtur till alla som väljer att Bospara. Den som har flest antal bosparpoäng har störst chans att bli tilldelad en lägenhet.

Vi har däremot inga förturer på grund av arbete, sociala eller medicinska skäl. 

Läs mer under fråga Hur fördelas hyreslägenheterna? Vilken köplats har jag? som ligger här ovan.

När renoveras lägenheterna?

En lägenhet hyrs alltid ut i befintligt skick. Ett beslut om renovering tas vid avflyttningsbesiktningen från tidigare boende.
Vill du ha rust under din boendetid hos oss kan du ta kontakt med förvaltaren som då gör ett hembesök för att titta hur skicket på din lägenhet är och om du kan bli beviljad rust.

Jag kan inte logga in i Mitt HSB

Du skapar inte din inloggning i Mitt HSB, utan den blir du tilldelad när du på olika sätt kommer i kontakt med HSB Södra Norrland.
Du som får ett inlogg är:

 • Du som intresseanmäler dig till ett ledigt hyresobjekt på Sök bostad
 • Du som är hyresgäst
 • Du som är bostadsrättsinnehavare
 • Du som är medlem
 • Du som är bosparare
 • Du som har en ledamotsroll i en Brf-styrelse

Ditt användarnamn är alltid ditt personnummer med tio siffror ÅÅMMDDXXXX och första gången du får tillgång till Mitt HSB så får du ett angivet lösenord som skickas till din e-post. Det är bra att logga in och under Min profil byta lösenordet till ett som är lättare att komma ihåg. Skulle du ha glömt ditt lösenord så klickar du på Glömt lösenord vid inloggningen så får du ett nytt lösenord skickat till dig e-postadress.

Logga in med BankID
Man kan även logga in med BankID så slipper man hålla kolla på sitt lösenord och inloggningen blir säkrare. Inloggning med BankID är ett krav för att komma åt de delar som rör bospar.

Uppdatera kontaktuppgifter
Var noga med att alla dina kontaktuppgifter under Mina sidor -Min profil stämmer så att du inte går miste om information.
Kryssa även i att du vill ha notifieringar under "Min profil" så får du mail så snart det händer någonting nytt inne i inloggningen. På så sätt slipper du logga in för att få reda på händelser och ny information som kommer där.