Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSBs trygghet håller verkligen vad den lovar

Det finns många fördelar med att gå med i HSB. Något du upptäcker redan som bostadsspekulant. Du ska känna dig trygg när du köper en nybyggd bostadsrätt av HSB. I samband med köp erbjuder vi garantier som verkligen håller vad de lovar och ger dig större trygghet än vad lagen kräver.

HSBs trygghetsgaranti – trygghet för din nya bostadsrättsförening

HSBs trygghetsgaranti innebär att HSB bl a garanterar att din bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser eller årsavgifter. Det är bra för dig som köper en nybyggd bostad och engagerar dig i en bostadsrättsförening, men det är också en säkerhet för hela din förening om det skulle uppstå kostnader för exempelvis osålda lägenheter.

Som köpare av en nyproducerad HSB bostadsrätt får du tillgång till HSBs Trygghetsgaranti som innebär att:

 • HSB köper de lägenheter i bostadsrättsföreningen som är osålda efter inflyttning i det nybyggda huset.
 • HSB köper in återlämnade lägenheter från bostadsrättsföreningen.
 • HSB täcker kostnader för osålda bostäder under sju år efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens hus.

Ni får fem års garanti på fastigheten

Garantitiden för fastigheten är fem år. Redan innan du flyttar in, samt efter två år, genomförs besiktningar av ditt nya boende. Allt för att du ska känna dig säker på att du får den kvalitet och byggstandard du har betalat för. Det är också en ekonomisk försäkring för er bostadsrättsförening och en viktig trygghet när föreningen påbörjar sin verksamhet.

Vi stöttar er bostadsrättsförening hela vägen

Din nya bostadsrättsförening är medlem i HSB vilket innebär att ni får professionell hjälp och stöd:

 • HSB tillsätter en styrelse som tar ansvar för bostadsrättsföreningens administration och ekonomi under byggtiden och fram till att ni som flyttar in tar över.
 • I alla HSB bostadsrättsföreningars styrelser finns en HSB-ledamot som ger stöd och kunskap.
 • HSB utser en revisor med särskild kunskap om bostadsrättsföreningar.
 • Som medlem i HSB har du och bostadsrättsföreningen rätt att ta del av en mängd gemensamma inköpsavtal. Läs mer här.
 • Vi bygger våra fastigheter med höga kvalitetskrav. Det gör vi för att säkerställa att underhåll och förvaltning ska kunna hålla ert boende i gott skick i många år framöver. HSB erbjuder dessutom ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning. Vi har nämligen en lång och bred erfarenhet av att ta hand om hus. Det är något som du och dina grannar kan ha stor nytta av. Läs mer om vad HSB kan erbjuda.
 • Medlemskapet ger din bostadsrättsförening möjlighet att ställa krav och påverka HSB.

 

Trygg redovisning – goda kunskaper och långsiktighet

Bostadsrättskollen är en märkning som HSB har tagit fram för att göra det enklare att förstå ekonomin i en bostadsrättsförening. Det är en märkning på framsidan av våra årsredovisningar, där tydliga ekonomiska nyckeltal framgår.

 

HSBs Trygghetsförsäkring

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt bostadsköp och har därför skapat HSBs Trygghetsförsäkring. Det innebär att du är skyddad från en massa oförutsägbara händelser som oftast inte händer. Titta efter symbolen för att se om försäkringen ingår i ditt köp.

TryggStampel.png

Försäkringen innehåller:

 • Avbokningsskydd
 • Tillträdesskydd
 • Bokostnadsskydd
 • Prisfallsskydd

Läs mer om försäkringen i HSBs Trygghetsförsäkring.pdf

Försäkringsvillkor

Har du frågor om försäkringen kontakta HSB Försäkringssupport: hsb@marsh.com eller 08 - 121 80 800

Det framgår i försäljningsmaterialet om försäkringen ingår i ditt köp. 

 

Information om tidigare försäkringslösningar

 

Marknadsgaranti  

Några nyproduktionsprojekt, främst i Stockholmsområdet har Marknadsgaranti. Det är en kostnadsfri garanti mot prisfall som kan ge köparen en ersättning om denna drabbas av ett prisfall på bostadsmarknaden innan tillträdet till den nya bostaden. Om bostaden som du är intresserad av omfattas av Marknadsgarantin framgår av försäljningsmaterialet. Här är exempel på produktblad.