Information som berör fastigheter

Energideklaration:
C:a 192 ”kwh/år”. Exakta siffror står på deklarationen i trapphuset.

El avtalet:
Kollektivt tecknat och senast omtecknat på 2 år 2017-08-31 via Skelleftekraft energi.

Uppvärmning:
Föreningen har Vattenfall som yttre leverantör till hela föreningen och bergvärme till gård 1 +2 (Ekstigen 2-8, ringvägen 6-20, tallstigen 2-4 ). Bergvärmen som har installerats av Driftec AB och togs i drift fullt ut 2017-10-17 och ska nu övervakas 1 år framöver för att se effekten av installationen. Planen är att utöka till övriga 3 gårdar om förtjänsten bedöms tillräckligt stor. På grund av att Vattenfall har prisdumpat sina tariffer för leverans av uppvärmning så har styrelsen gjort en så kallad ”Second Opinion” med hjälp av en yttre energikonsult för att få en korrekt uppfattning om hur bergsvärmen bäst ska kombineras med den anslutna fjärrvärmen. Hela bergvärmeanläggningen och dess komponenter är betalda under 2017 inför uppstarten.

Entréerna:
Samtliga portar låses automatiskt senast kl 21:00 och öppnar igen c:a kl 05-06. Skulle du märka att de inte låser i tid så ber vi dig kontakta Felanmälan. Våra fastighetsskötare åtgärdar detta så snart som möjligt.

Balkonger:

Enklare utemöbler och utsmyckning är självklart tillåtet. Tänk däremot på att du är ansvarig för att inget kan falla ner eller skada omgivningen. Dessa föremål är oftast paraboler, blomlådor och vindskydd samt ljusslingor och diverse upphängningar i balkongen ovanför. Du får INTE borra i betongplattan ( din egna eller grannen ovanför) eller metalldelarna för att sätta upp saker. Balkongerna har totalrenoverats av företaget Tresson under 2018-2019 och man lämna då garantier på utfört arbete. Upptäcker styrelsen att det har gjorts åverkan ändå på balkongerna så får Tresson i uppdrag att göra en besiktning och åtgärd på skada om det behövs för att upprätthålla garantierna på balkongens konstruktion.

 Du som boende får stå för kostnaden.


Stambyten:
Utfördes mellan 1994 till 1998 med start på Gård 1 ( Ringvägen 6-16, Ekstigen 2-8 ) och sedan löpande bort till och med Gård 5, (Björkstigen 1-7, Åbyvägen 19-21, Ringvägen 42-46)

 

Uppvärmning:
Föreningen har Vattenfall som yttre leverantör till hela föreningen och bergvärme till gård 1 +2 (Ekstigen 2-8, ringvägen 6-20, tallstigen 2-4 ). Bergvärmen som har installerats av Driftec AB togs i drift fullt ut 2017-10-17 och ska nu övervakas 1 år framöver för att se effekten av installationen. Planen är att utöka till övriga 3 gårdar om förtjänsten bedöms tillräckligt stor. På grund av att Vattenfall har prisdumpat sina tariffer för leverans av uppvärmning så har styrelsen gjort en så kallad ”Second Opinion” med hjälp av en yttre energikonsult för att få en korrekt uppfattning om hur bergsvärmen bäst ska kombineras med den anslutna fjärrvärmen. Hela bergvärmeanläggningen och dess komponenter är avbetald under 2017 inför uppstarten.

Elektricitet till och i lägenheter och lokaler:
Infometric har installerat alla föreningens el-avläsare och har bäst kunskap om hur ingående el-matning är inom fastigheten och till lägenheterna. Är du i behov av felsöka elen till din bostadsrätt eller dra om matningen i lägenheten eller till den så ska de i första hand kontaktas, alt HSB