Kontakta styrelsen

Om du vill kontakta oss i styrelsen så görs det via mail info@brfstigarna.se
Felanmälan, störningsärenden görs till HSB

Historiskt
Tidigare har det funnits en styrelsetelefon som nu under hösten 2017 har fasats ut från och med augusti. Anledningen är att det svårt att få till ”rätt” förutsättningar för styrelsen att ge en tillfredställande återkoppling efter samtliga medlemmars arbetssituation och privatliv. Då frågorna många gånger oftast gäller ungefär samma saker så kommer vi hänvisa frågorna till vår mail, hemsida, Felanmälan, HSB servicetelefon och de tillfällen styrelsen finns på plats vid olika offentliga sammanhang. De frågor som dyker upp återkommande besvaras också via Nyhetsbrevet 4 ggr / år. Det blir mycket högre kvalité på vår återkoppling i form av bättre historik och risken att ärenden hamnar mellan stolarna eller försvinner är nära nog obefintlig i jämförelse. På så sätt kommer du dessutom i kontakt med hela styrelsen på en gång och vår mailkontakt ger oss fullständig insyn på allt som kommer styrelsen tillhanda. Du får dessutom alltid skriftliga svar på dina frågor och ärenden. Vi hoppas ni ska uppskatta våra ansträngningar att effektivisera styrelsens arbetsätt.

HSB Förvaltning
Service.stockholm@hsb.se

HSB Fastighetsservice
Ö
ppnar en länk till felanmälan och servicebokning av fastighetsskötare