Försäljning/Avflytt att tänka på!

EL-räkningen
Du som flyttar har redan förbrukat levererad el upp till 3 månader. Köparen kommer få den räkningen via sin avi. Kontakta HSB ekonomi för att stämma av hur mycket du som säljer/flyttar ska betala in för att det ska blir rätt mot köparen.

Parkering/Garage
Om du har hyrt en p-plats eller garage i föreningen så går den tillbaka till kön för uthyrning på nytt. Platsen ingår INTE i försäljningen. Framkommer det att du har valt att nyttja en plats som inte är din och på så sätt uppehållit den från parkeringskön så kommer du faktureras för tiden du har använt platsen och samtidigt uppmanas göra den tillgänglig för den boende som den har blivit tilldelad

Nycklar till lägenhet och föreningens utrymmen
Har du ett förråd och bokningscylinder till tvättstugan så ska samtliga nycklar överlämnas till nya boende vid försäljning och avflytt. Var noga med att städa ur förrådet och visa gärna dess placering för den som köper eller flyttar in. Ett förråd eller lägenhet som inte har tömts innan avflytt kommer rensas av HSB och städräkningen skickas vidare till dig som flyttar ut.