Våra stadgar

Bostadsrättsföreningens grundläggande dokument är stadgarna som styr verksamheten.

De kan ses som en grundlag för föreningen men också som ett avtal mellan medlemmarna om hur verksamheten ska vara organiserad. Det är föreningsstämman som antar stadgarna och kan ändra dessa. Det är viktigt att medlemmen och den som vill köpa en bostadsrätt i Brf Bohus läser igenom stadgarna och ta del av bestämmelser som råder i föreningen.

I april och maj 2018 antog två extrastämmor i föreningen nya stadgar.