Att bo i bostadsrätt

Alla bostadsrättsinnehavare måste vara medlemmar i bostadsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. För att bli medlem i Brf Bohus krävs det även ett medlemskap i HSB. Att vara bostadarättsinnehavare i en förening innebär både rättigheter och skyldigheter.

Med ett medlemskap följer demokratiska rättigheter. En bostadsrättsinnehavare kan på föreningsstämman utöva sitt inflytande genom att besluta i föreningens angelägenheter och granska verksamheten. Till skillnad från en hyresgäst har bostadsrättsinnehavaren en mer utökat nyttjanderätt. Bostadsrättsinnehavaren kan med vissa begränsningar vidta ändringar i lägenheten, hyra ut den i andra hand, belåna den samt överlåta den till annan. Vidare har bostadsrättsinnehavaren ett starkare besittningsskydd än en hyresgäst och kan endast sägas upp vid allvarliga kontraktsbrott. 

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter påminner till stor del de skyldigheter som tillkommer en hyresgäst. Bostadsrättsinnehavaren ska iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, respektera sina grannar, ge föreningen tillgång till besiktning och underhåll, underkasta sig vissa reparationer samt betala de avgifter som löper med bostadsrätten. Till skillnad från en hyresgäst ansvarar bostadsrättsinnehavaren för lägenhetens inre underhåll.