Styrelsen

Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden, fattar beslut och diskuterar kring föreningens angelägenheter.

Det är föreningsstämman som utser styrelsen. Styrelsen är bostadsrättsföreningens ledning och verkställande organ samt ställföreträdare för föreningen utåt sett.

Vilka beslut som stämman respektive styrelsen ska fatta regleras i bostadsrättslagen och i stadgarna. Styrelsen i Brf Bohus består för närvarande nio styrelseledamöter och två suppleanter, vilka samtliga är bostadsrättsinnehavare i föreningen. Dessutom finns en ledamot som är utsedd av HSB. Arbetet inom styrelsen är till stor del fördelat på olika ansvarsområden för respektive ledamot.

Roll

Namn

Kontakt

Ansvar

Ordförande

Peter Fredin

070-665 25 24

Avtal, externa lokaler, Fastighet, EL ,VVS , Brandskydd och Säkerhet

Vice ordförande

Marcus Lange

073-331 54 59

Garage, Ekonomi, Hemsida, Bredband och TV

Sekreterare

Marcus Hultgren

073-710 58 17

Hemsida, Bohusblad

Ledamot

Jesper Levén 

073-957 59 17

Lägenhetsombyggnader, Fastighet, El , VVS, Underhållsplan

Ledamot

Elisabeth Tjörnhammar

070-325 45 14

Brandskydd och säkerhet, Städning, Bastu, Sopor, Mäklarkontakt

Suppleant

Tanja Bobor

073-433 83 73

Fritidslokal, Gästlägenhet

Ledamot

Erika Wentjärv

073-073 04 54

Gården, Tvättstugor, Cykelrum/Snickarbod

Ledamot

Malin Wilson

   

Suppleant

Maricka Allensten

   

HSB-ledamot

Victor Harju

070-407 08 83

 

       

Revisor

Lars Wiggman

070-727 24 70 

 

Revisorssuppleant

Marianne Wadfeldt

070-541 18 58

 

Valberedning

Pernilla Ericols

 

 

Valberedning

Ingela Espmark

 

 

 

 

 

 

 

Om du vill komma i kontakt med styrelsen kan du mejla oss på styrelsen@brfbohus.se.

Styrelsen
  • Peter Fredin
    Peter Fredin
  • Marcus Lange
    Marcus Lange
  • Jesper Levén
    Jesper Levén