Fastigheten

Fastigheten består av 2 hus byggda 1997 och omgärdas av ett kvarter där flera gator ingår: Fleminggatan 22 A-F, Carl-Gustaf Lindstedts gata 1 och 3, Maria Sandels gränd 1 och 3 och Grubbensringen 2, 4 och 6.
Husen innehåller 52 lägenheter, 6 lokaler med butiker, restauranger och kontor samt ett parkeringsgarage.