Felanmälan

Felanmälan görs till föreningens förvaltare för alla ärenden förutom fel på hissarna som skall anmälas direkt till Hiss-Craft.

Felanmälan till föreningens förvaltare HSB:

Felanmälan på webben: felanmalan.hsb.se

FASTIGHETSJOUR
Vid allvarliga fel som inte kan vänta till kontorstid: 08-695 00 00
Jour vardagar 16:00-07:00 och helger (för akuta fel som inträffar utanför ordinarie kontorstid)
OBS att jouren endast skall kontaktas vid skada eller driftstopp som måste åtgärdas omgående!

Kund- och medlemsservice
Måndag – onsdag & fredag: 08.00 –16.30 Torsdag: 08.00 –18.00
Telefon: 010-442 11 00

Felanmälan hissar
Felanmälan av hissar görs direkt till Hiss-Craft.
Ring: 08-755 26 50

Felanmälan Stockholmparkering
Mejl: kundservice@stockholmparkering.se
Tel: 08-772 96 00