Föreningen

Fakta om föreningen

Fastigheten
Fastighetsbeteckning: Tegelbruket 7
Förvärv: 1997
Kommun: Stockholm

Fastigheten består av två stycken bostadshus.
Bostadsyta: 5088 kvm
Lokalyta: 480 kvm
Garageyta: 469 kvm
Byggnadsår: 1997
Fastigheten är upplåten med tomträtt som föreningen innehar sedan 1997.
Nuvarande tomträttsavtal gäller tom 2026.

Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar kungjordes 2015-05-19.

Lägenheter
Föreningen upplåter 52 lägenheter med bostadsrätt.

Lokaler
Föreningen har 6 lokaler med hyresrätt som samtliga är uthyrda.

Garage
Föreningen har ett garage om 469 kvm med 20 platser för bilar och 2 platser för MC. I garaget finns även ett förråd för däckförvaring.

Medlemskap
Föreningen är medlem i HSB.

Försäkring
Föreningens fastighet är försäkrad hos Trygg-Hansa med bostadsrättstillägg.

Förvaltning
Den tekniska och ekonomiska förvaltningen utförs av HSB.