HSB

Brf Fleming är en bostadsrättsförening inom HSB (Hyresgästernas sparkasse- och bostadsförening). HSB är en kooperativ organisation för att bygga och förvalta bostäder. 

Brf Fleming är medlem i HSB Stockholm och genom distriktstämman för distrikt innerstad är vi med och väljer representanter till HSB Stockholms årsmöte och vi kan också lämna motioner till detta årsmöte. HSB Stockholm är i sin tur medlem i HSBs riksförbund.

Vi får genom HSB Stockholm tillgång till kunniga personer på HSB som vi kan rådfråga när vi behöver hjälp i olika frågor rörande juridk, stadgar och hyreavtal.

Läs mer på HSB Stockholm.