Bra att känna till

Från A till Ö

 

Aktiviteter
Årsmötet äger vanligtvis rum någon gång under maj månad. Tid och plats anslås på anslagstavlorna i trapphusen tidigast 4 veckor innan.

På våren har vi vårstädning, vi sätter ut grillar och utemöbler, snyggar upp lite och fixar om det är något som behöver åtgärdas.

Under hösten har vi sedan en höststädning, då det bland annat är dags att ta in möbler och grillar, titta till de permanenta “julgransfötterna”, m.m.

Omkring första advent är det dags att resa julgranarna och ordna med belysningen, det tar några timmar och vi brukar avrunda med glögg i styrelselokalen för alla medlemmar.

För att gemensamt planera våra grönområden finns en trädgårdsgrupp. Vill du engagera dig i arbetet kontakta gruppens kontaktperson (se adressförteckning)

Styrelsen uppskattar engagemang från medlemmar i föreningen och ställer sig mycket positiva till inkomna förslag på förbättringar. Det är viktigt att du som medlem hjälper styrelsen med konstruktiva förbättringsförslag, hur vi skulle kunna förändra/förändra vår förening i en positiv anda och riktning.


Andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du ha styrelsens tillstånd. Längst ner på den här sidan kan du hämta vår förenings policy för andrahandsupplåtelser och se ddär vad som gäller. Ansökningblankett finns hos HSB, den ska fyllas i skickas till styrelsen. Logga in med bank-ID på HSB-portalen, välj "Mina sidor", sedan "Min bostad" i menyn upptill och sedan "Blanketter för att hyra ut i andra hand", där du hittar blanketten. Det går också bra att ringa HSBs servicecenter på tel 010-4421100 för att få den.
Läs här vad som bostadsrättslagen skriver om andrahandsuthyrningar:
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand.” ( Bostadsrättslagen §18:2.)I enlighet med Bostadsrättslagen krävs av bostadsrättshavaren att denne inhämtar styrelsens samtycke vid andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning skall alltid godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. (Styrelsen godkänner uthyrning av s.k. beaktansvärda skäl som t ex studier, tidsbegränsat arbete på annan ort, “provsammanboende”, värnplikt eller FN-tjänst).
Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget men dock högst 2 år i en följd om inte synnerliga skäl finns för förlängning.
Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.
Andrahandsuthyrning godkänns endast till fysisk person, inte till juridisk person eftersom föreningen vill veta vem som bor i föreningens lägenheter.
Eftersom det uppstår ett hyresförhållande mellan bostadsrättsinnehavaren, som således blir hyresvärd, och andrahandshyresgästen, som blir hyresgäst, så är ett hyreskontrakt dem emellan ett måste.
Hyreskontraktet måste vara skriftligt och hyresvärden och hyresgästen skall ha var sitt exemplar av det.

Avloppet
Avloppet är ett fall för var och en av oss att hålla rent. Det är inte att förväxla med underhåll av avloppsstammar som görs av föreningen.

Om du får stopp i ditt avlopp så är det troligtvis stopp i vattenlåset direkt under diskbänken alt. under handfatet eller golvbrunnen i badrummet. Dessa bör göras rent med jämna mellanrum.

Tänk på att ett sådant stopp i köksavloppet beror uteslutande på hur mycket fett, matrester och liknande som man spolar ner och när fett och liknande härdar i röret blir det snart stopp.

Balkonger
Alla lägenheter i föreningen har balkong.
Visa hänsyn när du använder balkonger, det är till exempel olämpligt att skaka mattor där, eftersom damm och smuts då hamnar hos grannen under dig.

Blomlådor får inte hänga på utsidan av balkongen på grund av olycksrisken. En balkonglåda med jord, vatten och plantor i kan väga upp mot 25 till 30 kilo. Därför hängs blomlådor för säkerhets skull på insidan av balkongräcket. Om du har blommor på balkongen så se till att vatten från krukor inte läcker ner till grannen. Självklart är det inte tillåtet att slänga blomrester, fimpar mm från balkongen. Kol- och gasolgrillar är förbjudet att använda på balkonger, däremot är det tillåtet att använda elgrill.
Aluminiumprofiler och plåt kan hållas rena från damm och smuts med ljummet vatten och vanligt rengöringsmedel. Balkongplattan av betong har en halkskyddande (knottrig) yta, som kan göras ren med en hård borste och ett rengöringsmedel som inte löddrar. Torka med tygtrasa. Golvet får inte halkbekämpas med salt då det fräter på betongen och förkortar livslängden.
Det är inte tillåtet att spika upp tavlor eller göra andra ingrepp i fasadens eller balkongens konstruktion, som det kan medföra risk för skador. Det är inte heller tillåtet att utan styrelsens tillstånd anlita fackman för att göra ingrepp i fasad- och balkongkonstruktion.
När balkongen byggdes kunde eluttag och inglasning väljas som tillval. Vissa bostadsrättshavare valde då att förse fasadväggen i anslutning till balkongen med ett eluttag. För de balkonger som inte försetts med eluttag har förberedelser vidtagits såtillvida att en del av balkongväggen försetts med en bakomliggande förstärkande platta för att möjliggöra framtida montering av eluttag. Denna platta är ej synlig för blotta ögat. Tillstånd måste därför sökas av styrelsen för montage av eluttag till balkong.

Vissa medlemmar har låtit glasa in sina balkonger. Ansvar och underhåll för inglasningen regleras genom avtal mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen. Vid överlåtelse är bostadsrättshavaren skyldig att föra över avtalet på förvärvaren av bostadsrätten. Brf Flottiljens avtalsmall ska användas för detta ändamål. Se instruktioner på sidan Renoveringsanmälan. Om nya bostadsrättshavare inte skriver på avtalet så blir bostadsrättshavaren skyldig att återställa balkongen i ursprungligt skick och det ska ske innan bostadsrätten överlåtes. 

Bastu
I källaren 83-85 finns en gemensam bastu. Bokning  sker på via bokningstavlorna till tvättstugorna (71-73 eller 83-85)  eller via vår webbplats (se under Boka i menyn). Kontakta Styrelsen via e-post om du saknar din kod till Internetbokningen. Du öppnar bastudörren med din nyckelbricka vid terminalen i källargången..

Läs ordningsreglerna på plats. Tänk på att lämna lokalerna i fint skick, tömma papperskorg och visa hänsyn till grannar som bor ovanpå.

Blanketter
Blanketten och information för ansökan om renovering och ombyggnation finner du på sidan Renoveringsanmälan.

Brandredskap
I varje trappuppgång samt i källargångarna finns det en pulversläckare och brandfilt. Dessa är avsedda för att användas vid mindre bränder i trapphus och källargångar.

Medlemmarna uppmanas att ha motsvarande utrustning i lägenheten för att snabbt kunna släcka en mindre brand.

Brandvarnare
2003 försåg föreningen alla lägenheter och större uthyrningslokaler med brandvarnare. Brandvarnarna tillhör lägenheterna respektive lokalerna och får därmed inte monteras ned vid eventuell avflyttninig. Det är bostadsrättshavarens skyldighet att se till att brandvarnaren får utbytta batterier när så behövs. Normalt håller batteriet i ca 10 år. Om brandvarnaren inte längre fungerar, har bostadsrättshavaren skyldighet att ersätta den med en ny och byta batterier i den när det behövs..

Bredband
Föreningen har gruppavtal med Telenor och abonnemangskostnaden ingår i månadsavgiften. För att få tillgång till Internet behövs ett modem, som Telenor tillhandahåller. Modem behövs inte för att kunna titta på TV via centralantennsuttaget.

Bredbandstjänsten via Telenor är registrerad på bostadsrättsinnehavaren. Vid överlåtelse behöver den köparen kontakta Telenors kundtjänst för registrering, aktivering och få en router hemskickad medan säljaren behöver avregistrera sig och skicka tillbaka sin router. Ett alternativ är att köpare och säljare skriver under en överlåtelseblankett som skickas in till Telenor och då kan routern lämnas över till köparen. Se bifogad blankett Överlåtelseblankett_Telenor.pdf längst ner på sidan. Kundnummer hittas genom att logga in på Telenor.se med BankID.

 

Cykelförråd
Ett cykelförråd finns i 63-65: ans källare. Dessutom finns ett separat cykelrum i 61:ans källare. Nycklar kan kvitteras ut från styrelsen. Förråden är till för förvaring av främst cyklar och ev. mopeder. Utöver dessa förfogar respektive trappuppgång över de utrymmen som finns under trapporna i källaren. Dessa utrymmen är inte till för avställning av grovsopor. (Om grovsopor kan du läsa mer om under rubriken Grovsopor/Container)

Cyklar
Cyklar skall stå i cykelrum, trappuppgångens gemensamma förråd eller i respektive medlems förråd då de förvaras inomhus. Utomhus skall de stå i cykelställen vid de tre infarterna till de mot Fregattvägen tvärställda byggnaderna, samt utanför Fregattvägen 74-76.

Föreningen genomför en städning av ”övergivna” cyklar i samband med höststädningen. Om ingen frågar efter cyklarna slängs de vid kommande vårstädning. Meddelande om detta sätts upp i samband med kallelse till respektive aktivitet. Du kan själv hjälpa till att hålla ordning genom att slänga eller sälja din cykel när du vet att du inte kommer använda den längre.

Dörrar/Låssystem
Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna -det är bara de boende som har kontroll över och ansvaret för lås till respektive lägenhets ytterdörr.

Samtliga huskroppar är försedda ett elektroniskt låssystem till entrédörrarna samt källardörrarna. Dessa öppnas med de RFID-taggar som tillhör lägenheten. Entrédörrarna ska endast ställas upp i samband med aktivitet som kräver att dörren är uppställd. I övrigt ska de hållas stängda för att undvika att det kommer in råttor eller andra djur i trappuppgångarna. Se även avsnittet om Porttelefon längre ner.

Elmätare
Varje lägenhet har en egen elmätare och det åligger bostadsrättshavaren att vid behov föra en dialog med valt energibolag.

Energideklaration
Föreningen har genomfört en godkänd energideklaration i december 2008

Extra förråd
Föreningen har några extra förråd av olika storlekar som hyrs ut till medlemmar. Kontakta HSB Servicecenter om ni önskar mer information. Kontaktperson finner ni i den samlade telefonlistan.

OBS!! Föreningens gemensamma gångar och övriga öppna ytor skall inte ses som en möjlighet att ha ett extra olåst förråd. Denna typ av förvaring ökar risken för brand och minskar framkomligheten vid eventuell brand. Detta leder exempelvis till ett nedslag i protokollet vid en eventuell brandinspektion och eventuell kostnad skall därmed belasta den enskilda brukaren av denna yta. De gemensamma gångarna kan komma att städas under vår- och höststädning, det betyder att föremål som står i gångarna kan komma att slängas.

Fastighetsskötsel
Föreningen har ett avtal med en firma (Adfingo) som levererar denna service.
Felanmälan
Vid fel eller upptäckta “brister” i gemensamma utrymmen i fastigheten (ex. trasiga lampor i källaren m.m.) kan alla ringa felanmälan hos Adfingo: tel 08-556 304 10, mån – fre 08.00 – 12.00. Övrig tid telefonsvarare.
När inte felanmälan har öppet finns det ett jourtelefonnummer att ringa. Detta tar emot anmälningar dygnet runt. Vid akuta fel, så som översvämningar, läckage, etc. ring jouren på telefon 08-556 304 10.

I samband med fel i enskilda lägenheter svarar normalt lägenhetsinnehavaren själv för kostnaden, i enlighet med broschyren “Vem skall underhålla bostadsrättslägenheten i HSB ?” vilken du finner på vår hemsida.

Medlemmar kan också anlita fastighetsskötare genom felanmälan, även om det gäller arbete i enskild lägenhet. Arbetskostnader i samband med denna tjänst faller på bostadsrättshavaren.

Fest
Ska ni ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men ni bör tänka på att just fest och hög musik är den vanligaste orsaken till klagomål i en bostadsrättsförening. Sätt gärna upp en lapp eller berätta att du ska ha fest, så blir stämningen bättre. Styrelsen kan tvinga en störande person att flytta. Besittningsskyddet är i detta avseende svagare i en bostadsrättsförening än i en vanlig hyresrätt. Om dina grannar festar och stör sent på natten - knacka på och säg till. Tycker du att det finns skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, ska du inte tveka att informera styrelsen och framförallt, notera störningarna.

Förråd
Varje lägenhet har ett förråd och matkällare i källaren. För att förhindra mögellukt på lösöret i våra källarutrymmen så ombeds samtliga förrådsinnehavare att vidta följande åtgärder:
- Plastlådor som förvaring i förrådsburarna.
- EJ KARTONGER DIREKT MOT VÄGG ELLER GOLV.
- Lådorna stående på hyllor, inte på golvet!
- Distans till vägg i förvaringsutrymmet så att luften får chans att cirkulera.

Försäkring
Ditt eget lösöre ska du försäkra själv. Det gäller även det som du förvarar i källare. 
Du ska teckna en bostadsrättsförsäkring, alternativt kallas det tilläggsförsäkring till hemförsäkring som gäller för bostadsrätter.
Bostadsrättsförsäkringen ersätter dig för skador på fast inredning och egendom som du själv bekostat, och för den egendom som bostadsrättsföreningen äger och som du har skyldighet att underhålla. Hör med ditt försäkringsbolag.
Om du har inglasad balkong, behövs en extraförsäkring för detta, den ingår oftast i bostadsrättsförsäkringen. 

Förverkan av nyttjanderätten
Styrelsen vidtar åtgärder för att få nyttjanderätten förverkad om medlemmen i fråga ignorerar tillsägelse om någon av följande punkter:
•om avgiften till föreningen ej erläggs
•om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd
•om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostad
•om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem
•om bostadsrätten vanvårdas
•om ohyra sprids genom vårdslöshet
•om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning
•om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt.
Förverkan är en mycket sällsynt åtgärd, som tas till då alla andra möjligheter är uttömda. I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skador.

Gasläckage
Om du känner misstänkt gaslukt kontakta omgående Stockholms Gas på 020/44 11 00. Vid akut fara ring SOS alarm på 112.

Gasspis
Utbyte av gamla gasspisar sker på bostadsrättshavarens bekostnad. Kontakta Stockholms Gas när du vill byta gasspis. Du ska informera styrelsen om du byter ut gasspisen mot en elspis för att vi ska kunna beräkna rätt kapacitet på vår elleverans.

Grannsämja
Hjälp gärna dina grannar, ser du att tidningen/posten sticker ut ur brevlådan, putta in den, då lurar vi tjuvarna! Om du tycker att någon inte ”verkar höra hemma” i vår förening, fråga vem de är, vart de ska osv. Tycker du att en granne spelar lite för hög musik, så ring på och säg det. Om det inte hjälper, då är det dags att kontakta någon i styrelsen. Det mesta kan dock lösas genom dialog mellan grannar.

Grillar/Utemöbler
I samband med vårstädningen ställer föreningen ut gemensamma grillar och utemöbler. Dessa är till för föreningens medlemmar och det står alla fritt att använda dem. Tänk bara på att återställa sakerna om ni samlar flera grupper av möbler eller grillar på en annan plats. Tänk också på att göra rent grillen och möblerna efter att du grillat. Vid grillning, tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Du ansvarar för att all aska är släckt! Släng askan i avsedda askbehållare.

Innan du grillar bör du ta del av SMHI:s väderleksrapporter. Du kan även ringa och få en prognos på brandrisken på följande telefonnummer:08 – 792 99 39.
Vid grillning på balkong är endast elgrill tillåten. Se vidare under ordet balkong

Grovsopor/Container
Container avsedd för grovsopor beställs 4ggr/år.
(OBS! Containern är inte avsedd för miljöfarligt avfall ex. kylskåp, frysar, m.m.!). I samband med höststädningen kommer det finnas möjlighet att slänga mindre mängder miljöfarligt avfall. För kyl/frys samt andra miljöfarliga avfall finns en miljöstation i Östberga där dylika sopor kan lämnas kostnadsfritt. I de flesta tar ex. leverantörer av vitvaror med sig utbytta varor i samband med leverans av nya.

Gästrum
Föreningen har ett gästrum i källarplanet med ingång från 79:ans gavel. Där finns ett rum med fyra sovplatser, ett litet kök och badrum. Se nedan hur du bokar gästrummet. Det är medlemmen som bokat som ansvarar för att rummen städas efteråt och lämnas i fint skick, är städningen bristfällig debiteras en extra kostnad.

Allmänt om gästrummet:

 • Du kan boka gästrummet digitalt på terminalen i källaren på Fregattvägen 85 där du även bokar tvättstugan och bastun samt via boka i menyn högst upp på denna sida.
 • Gästrummet ligger på Fregattvägen 79, i källaren. Du kommer in på gaveln på Fregattvägen 79 med din tagg och med den kan du också öppna dörren till sovrummet.
 • Om din tagg inte fungerar har du möjlighet att låna en nyckel för att komma in i lägenheten. Kontakta då ansvarig för gästrummet
 • I lokalen finns det kuddar och täcken, TV, porslin, mikrovågsugn, toapapper. rengöringsmedel samt städutrusning.

Bokningsregler:

 • Bokningen startar kl 12,00 den första bokade dagen och man lämnar den senast kl 11.55 den sista bokade dagen.
 • Taggen öppnar gästrummet från kl 12.00 och till kl 12,00 sista bokningsdagen.
 • Varje bokad dag/natt kostar 250 kronor. Hyran debiteras av HSB på första månadsavin för nästkommande kvartal.
 • Värd och ansvarig är du/ni som är medlemmar i bostadsrättsföreningen och bjudit in personerna att övernatta i gästrummet.
 • Den som övernattar i gästrummet ska lämna den städad och i ordning. Se dokumentet Checklista gästlägenhet som finns som bilaga längst ned på denna sida.
 • Du/Ni som hyr gästrummet efter en tidigare hyresgäst som inte städat efter sig eller orsakat en skada hör genast av er till ansvarig för gästrummet. Hör även av er om ni saknar utrustning i gästlägenhet.
 • En avgift på 500kr tas ut om lokalen lämnas i ostädat skick.
 • Du kan boka maximalt 6 dagar.
 • Avbokning av gästrummet ska ske senast 48 timmar före den bokade dagen. I annat fall ugår full avgift

Hemsida
Föreningen har den här hemsidan, där du får tillgång till årsredovisningar, infolappar som sätts upp i trappuppgångarna, möjlighet att boka tvättstuga och bastu. Dessutom har föreningen en sluten grupp på Facebook för alla medlemmar, som du hittar om du söker på Brf Flottiljen där.

Hjärtstartare
Brf Flottiljens hjärtstartare är finns i anslutning till ingången till källare och tvättstugor på Fregattvägen 73 (ingång från gården). Du öppnar källardörren med din blip/tag. Hjärtstartaren hänger till vänster på väggen direkt innanför dörren. Hjärtstartaren används genom att följa instruktionerna som finns på utrustningen.


Hjärtstartarens placering

Husdjur
Bostadsrättshavaren får ha husdjur, endast under förutsättning att grannarna inte upplever husdjurets beteende som hotfullt eller störande.

Hundar resp. katter får inte rastas i park- och gräsområden kring föreningens hus (§ 36 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd),

Enligt lag ska husdjur skötas så att ”olägenhet för människors hälsa inte uppstår”. Med olägenhet menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning är skadlig för hälsan. Det är kommunens miljönämnd som bedömer om till exempel katthållning utgör ”olägenhet för människors hälsa”.
Enligt lag framgår också att en hundägare ansvarar för alla skador som orsakas av hans hund. På juridiskt fackspråk kallas det för att hundägaren har ett strikt skadeståndsansvar.

Katter är trevliga husdjur för somliga och obehagliga trädgårdsmarodörer för andra. Att släppa ut sitt husdjur utan uppsikt är ansvarslöst och inte tillåtet. Respektera dina medmänniskor och ha uppsikt över ditt husdjur. Som ägare ansvarar du för deras upptåg!

Hushållssopor
Hushållssopor slängs i de för ändamålet avsedda sopkärlen som finns uppställda på 3 platser, husgavel Fregattvägen 63, 75 samt 87. För att undvika onödig lukt och skadedjur ska soppåsen vara väl försluten. Det är förbjudet att slänga grovsopor och miljöfarligt avfall i behållare för hushållssopor.

Information
Föreningens huvudsakliga informationskanal är de anslagstavlor som sitter i trappuppgångarna samt föreningens hemsida: http://www.hsb.se/stockholm/flottiljen. För synpunkter och förslag till styrelsen hänvisas till den gröna brevlådan i trappuppgång 89 eller e-post.

Utöver brevlådan går det självklart bra att ringa till styrelsemedlemmarna. Aktuella telefonnummer finns uppsatta på anslagstavlorna. Dessutom finner du en lista på kontaktpersoner i slutet av denna information. Vi ber dig dock att tänka på att styrelseledamöterna ofta har ordinarie arbete och även ett normalt behov av nattsömn.

Inglasning av balkong
Det är bostadsrättshavarna själva som bekostar inglasning av balkong. Det är företaget Balkongrutan som anlitats för de inglasningar som gjorts. Det är viktigt att nya inglasningar får samma utseende som de befintliga. Det finns en del andra saker att tänka på också om du funderar på att glasa in. Läs vad som står under rubrikerna "Balkong" och "Försäkring". Om du bestämmer dig för att gå vidare ska du till att börja med fylla i blanketten "Ändring i lägenhet". Du finner blanketten på sidan Renoveringsanmälan och följer den process som finns beskriven där. OBS! Inglasning av balkong kräver även att du tecknar ett avtal med föreningen, 

Kabel-TV
Basutbudet från ComHem finns att tillgå och ingår i månadsavgiften. Följande kanaler finns för närvarande: SVT1 & 2, Tv3, Tv4, Kanal 5, TV4 Sport, Sjuan, TV8, Kanal 9, Tian, TV Finland, TV6, STV24, Barnkanalen/Kunskapskanalen samt öppna kanalen. Ytterligare kanaler kan beställas på egen bekostnad genom ComHem.

Källsortering
Det finns en återvinningsstation under Gröndalsbron på Fregattvägen. Där kan man slänga papper, kartonger, plast, glas, metall och batterier. Ytterligare info om källsortering återfinns i skyltskåp i trapphus.
En mobil miljöstation kommer till korsningen Lövholmsvägen och Fregattvägen några gånger per år. För aktuella tider ring antingen till Trafikkontoret på 08-508 272 00 eller se Stockholm Stads hemsida: http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen1/.

Källargångar och utrymmen i anslutning till matkällare
Ovanstående utrymmen är inte till för avställning av grovsopor! De är inte heller till för förvaring av extra skrymmande föremål, ex. cyklar, m.m. God ordning skall råda, gångar och öppna ytor skall hållas fria från prylar, sopor och dyl. Detta är ett krav från både Stockholms Brandförsvar och vårt försäkringsbolag.

Lägenhetsnummer
Det finns två lägenhetsnummer:
Lantmäteriets lägenhetsnummer är fyrasiffrigt och används av brevbärare, ambulanspersonal, brandmän och liknande. Det kompletterar gatunumret och visar vilket våningsplan och vilken dörr på våningsplanet det är, vilket innebär att det finns exempelvis en lägenhet 1101 i varje port (första våningsplanet, första dörren från vänster), en 1202 (andra våningsplanet, andra dörren från vänster) osv. 
HSB Flottiljens lägenhetsnummer är ett två- eller tresiffrigt nummer, det går från 1 till 102, eftersom vi har 102 lägenheter i föreningen. Det används bara inom vår förening. Det är detta du ska använda för att logga in, när du ska boka tvättstuga, bastu eller gästrum. 

Medlemskap i HSB
Medlemskap i HSB är obligatoriskt för bostadsrättsinnehavare i Brf Flottiljen
Ditt medlemskap i HSB ger dig många fördelar. Genom HSBs medlemsservice kan du utnyttja en rad förmånliga erbjudanden. Du kan bospara och få förtur till nya bostadsrätter. Inte minst viktigt är att du kan rösta och påverka ditt eget boende i det kooperativa HSB.

Motioner till årsstämman
Årsstämman infaller senast i maj varje år. Motioner skall lämnas inför ordinarie stämma senast sista februari. Enklaste sättet att lämna in en motion är att skicka epost eller att lämna den i den gröna brevlådan som finns i 89:ans trappuppgång.

Namnskyltar
Utbyte av namnskyltar på lägenhetsdörrar och på tavlor i trapphusen sker normalt vid nyinflyttning. Ibland tar detta tyvärr lite tid och styrelsen föreslår att nyinflyttade medlemmar under mellantiden märker ut sin dörr med hjälp av en tejpremsa med namn på.

Vid nyinflyttning får i första hand tillträdande medlem sitt namn på namnskylt. 

I andra hand kan även den som är sammanboende med medlem och folkbokförd på adressen få sitt namn på namnskylt. I sådant fall skall särskild ansökan inlämnas till styrelsen. Ansökan ska styrkas med intyg om folkbokföring från Skattemyndigheten. 

Föreningen ombesörjer ej byte av namnskyltar vid andrahandsupplåtelse.

Det är inte tillåtet att klistra upp egna namnlappar på glaset i skyltskåpet. Sådana namnlappar kommer att tas bort.

Nyckelfri hemtjänst

Brf Flottiljen har avtal med Stockholm Stad som möjliggör nyckelfri hemtjänst. För mer informaton om nyckelfri hemtjänst hänvisas till Stockholm Stads hemsida.

Ombyggnation/förändring i lägenheten
Ombyggnader inne i fastigheten kan förändra föreningens ansvar. Om ni bygger om i våtrum eller gör övergripande förändringar i husets el, vatten, avlopp, värme samt bärande konstruktion så gör ni samtidigt ett ingrepp i föreningens gemensamma egendom.

För att ni inte skall hamna i ett läge då ni som enskild medlem tar över ansvar för husets konstruktion så skicka in en anmälan cm anpassning eller renovering av lägenhet i god tid och använd alltid professionella hantverkare, dokumentera förändringar och meddela styrelsen löpande. Se ALLTID till att alla större förändringar blir godkända, dokumenterade och arkiverade i föreningen. Följ rutinen för renoveringsanmälan och använd använd information och blankett som du kan hämta på sidan Renoveringanmälan, där finns också de regler som gäller för vår förening.

Att efteråt kräva sin förening (sina egna grannar) på ersättning för egen åsamkad skada är inte acceptabelt, inte heller för att man gjort förändringar som förhindrar föreningens planlagda underhåll - i ett sådant läge får man själv stå för omkostnader i samband med återställande.
Vid större ingrepp i lägenheten t.ex. hopslagning av rum krävs tillåtelse av styrelsen. Observera att det i vissa av föreningens fastigheter tidigare har kunnat konstateras att även innerväggar innehåller asbest. Detta skall beaktas vid rivning av vägg samt att vid hanteringen av byggavfall alla regler för asbest beaktas. Byggavfall får inte vara i vägen och ska snarast forslas bort från föreningens mark.
Bostadsrättshavaren ansvarar för att alla förändringar i lägenheten sker på ett fackmannamässigt sätt och att de följer gällande bestämmelser t.ex. för våtrum, ventilation mm. Återställning sker på bostadsrättshavarens bekostnad.
I bostadsrättslagen finns bestämmelser om hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten. Följande gäller enligt BRL från och med 2004.
Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:
1. Ingrepp i en bärande konstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för åtgärden.
2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl. a installation eller förflyttning av våtutrymme, toalett eller kök. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.
3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Exempel på sådana åtgärder är förändringar som innebär att en lägenhets karaktärsdrag inte beaktas eller att dess kulturhistoriska värde inte tas tillvara. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. sådana ledningar som föreningen har försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet). Det krävs normalt tillstånd för åtgärder som innebär förflyttning av väggar som saknar bärande egenskaper och som tillhör lägenheten. I regel fordras inte tillstånd för t.ex. ommålning, tapetsering eller ny golvbeläggning.
Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd till åtgärder under 1-3 om inte åtgärderna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Även om det t.ex. är fråga om en väsentlig förändring av lägenheten skall styrelsen alltså ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd i det enskilda fallet.

För att fatta beslut i ett ombyggnadsärende behöver styrelsen en skriftlig förfrågan där bostadsrättshavaren i detalj redogör för den ombyggnad man önskar genomföra. Följ därför rutinen för renovering och ändringsanmälan.
Ytterligare en förutsättning för att styrelsen skall kunna fatta beslut i frågan är att bostadsrättshavaren först tar kontakt med behörig besiktningsman som kan intyga att den ombyggnation man önskar genomföra är möjlig att genomföra.
Vid ett eventuellt positivt beslut kommer styrelsen att diktera villkor för hur en ombyggnation ska gå till.
Vid ett sådant beslut kan även tillkomma andra frågor som kräver utredning. .
Om sammanslagning av lägenheter kan man säga att det allmänt gäller att en bostadsrättsförening inte har någon anledning att säga nej till att man gör en öppning och slår ihop två lägenheter.
Ombyggnadsarbete i lägenhet får utföras mellan 08.00 -17.00 vardagar och 09.00 – 17.00 på helger.

Ordningsföreskrifter
Det finns ordningsföreskrifter utfärdade avseende tvättstugorna, bastun samt gymet. Dessa finns uppsatta i anslutning till respektive utrymme.

Parabolantenn
Parabolantenn får inte sättas upp, varken på fasader eller på balkonger.

Parkeringsplatser
Vi har tillgång till 33st parkeringsplatser för bilar samt 4 st MC-platser. Två parkeringsplatser är avsedda för eilbilar och är utrustade med laddstolpar.

OBS! laddning eller annan anslutning av fordon till föreningens elnät (annat än till en för ändamålet avsedd och godkänd laddningsstolpe) är av säkerhetskäl förbjudet. Det är därmed inte tillåtet att exempelvis dra sladd från bil till eluttag på föreningens byggnader.

Om du vill hyra en parkeringsplats ska du ställa dig i kön via Mitt HSB. Du kan prenumerera på p-platser och få notifieringar när det finns lediga p-platser att anmäla sig till. Efterfrågan är normalt större än tillgången på p-platser och det är normalt med en viss kötid, ibland upp till 3 år.

I samband med att du ställer dig i kö så blir det förvalt att e-post ska skickas om det skapas en notifiering. Detta förutsätter att du har lagt in en e-postadress under Min profil på Mitt HSB. Vill du inte ha e-post kan du välja bort detta under Min Profil.

Det finns två parkeringsköer för bilar, en för elbilar och en för fossildrivna bilar. Du har inte förtur om du vill byta din elbil-parkeringsplats till en parkeringsplats utan laddstolpe. Du får ställa dig i kö för fossildrivna bilar och vice versa.

Din kötid avgör dina chanser att tilldelas en p-plats. Tänk på att endast en person i hushållet kan stå i respektive kö. För att kunna ställa dig i kö behöver du vara medlem i Brf Flottiljen.

Hyran för p-platsern debiteras på din månadsavgiftsavi för din bostadsrätt. Hyran för p-platsen är indexreglerad och höjs varje år med 2%.

När du tilldelats en p-plats får du ett parkeringstillstånd av föreningen. Du får därefter årligen ett parkeringstillstånd knutet till p-platsen. Parkeringstillståndet ska placeras synligt i fordonet.

Du måste ha en bil/MC för att få en bil/MC –plats, samt aktivt nyttja denna som parkeringsplats. Fordonet som parkeras på plasten skall vara i trafik, det vill säga inregistrerat, besiktigat, skattat och försäkrat. 

När du har fått en parkeringsplats har du möjlighet att byta plats när den plats som du vill ha är ledig. Du anmäler ditt önskemål hos HSB genom att ställa dig i kö via Mitt HSB.

Påminnelse du kan inte byta din elbil-parkeringsplats till en parkeringsplats utan laddstolpe.

Du får inte lov att hyra ut platsen i andra hand.

Om du upplåter din lägenhet i andra hand längre än 3 månader ska parkeringsplatsen återgå till föreningen.

Föreningen ansvarar inte för skador på uppställda fordon, om inte skadorna uppkommit av föreningen.

Tvättning av fordon är inte tillåtet. 

Olje-, bränsleläckage skall åtgärdas omgående.

Underhåll av p-platsen och därtill hörande anordningar bekostas och ombesörjes av Brf Flottiljen. Föreningen svarar för renhållning, snöröjning och sandning av infraten till bilplatsen. P-platsinnehavaren (den som hyr p-plats) ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning av p-platsen

Eftersom det är mycket ont om p-platser i förhållande till antalet lägenheter så får man endast ha en (1 st) p-plats per lägenhet.

Vid försäljning av lägenhet går p-platsen automatiskt tillbaka in i kön och kan inte övertas av den nya bostadsrättsinnehavaren.

Parkeringsplatser - Särskilda villkor för elbilsladdning

För p-platser med elbilsladdning gäller utöver vad som redan beskrivits på denna sida, även följande särskilda villkor.

1. För parkeringsplatser utrustade med elbilsladdare debiteras nyttjanderättshavaren separat för förbrukad el till självkostnadspris.

2. Nyttjanderättshavaren till en parkeringsplats med elbilsladdare måste ha ett laddbart fordon. Nyttjanderättshavaren ska inom 60 dagar på fråga från upplåtaren kunna visa att denne har, eller inom snar framtid kommer att ha, ett laddbart fordon. Exempel på dokument kan vara t ex en beställningsbekräftelse på ett nytt fordon, köpekvitto eller registreringsbevis som kan kopplas till nyttjanderätten. Ifall nyttjanderättshavaren inte kan styrka att denna har eller inom snar framtid kommer att ha ett laddbart fordon äger upplåtaren rätt att säga upp parkeringsplatsavtalet.

3. Upplåtaren har rätt att säga upp parkeringsplatsavtalet om nyttjanderättshavaren upplåter sin bostadsrätt i andra hand i mer än ett år.

4. Kö för P-plats för elbilsladdning är skild från kö för p-plats utan laddningsmöjlighet, se köer för p-platser på Mitt HSB

Parkeringsövervakning inom föreningens område
Inom Brf Flottiljens områden får parkering endast ske på markerade förhyrda p-platser.

Brf Flottiljen anlitar Aimo park för parkeringsövervakning. Endast fordon parkerade på markerade p-platser eller bilar med särskilt parkeringstillstånd ignoreras av Aimo park. Övriga fordon kommer att bötfällas och kan också komma att forslas bort vid olovlig uppställning.

Om du vill rapportera en felparkerade bil på Brf Flottiljens områden tar du direktkontakt med Aimo park. Telefonnummer till Aimo park finns angiven på Aimo parks skyltar i området.

Ett tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas av styrelsen. Ett sådant tillstånd utfärdas endast om beaktansvärda skäl föreligger, t ex vid in- och utflyttning ur lägenhet, särskilda installationer eller transport av tunga saker. Om du behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd kontaktar du styrelsens kontaktperson i god tid innan du behöver ditt tillstånd. Det tillfälliga parkeringstillståndet skall omgående efter användandet återlämnas till styrelsen vid överenskommen tidpunkt.

Parkeringsövervakning utanför föreningens område
Utanför föreningens område (gatan, vändplan och trottoarer) sköts parkeringsövervakningen av Stockholms Gatukontor. Vi vill uppmana medlemmarna att inte parkera på trottoarer eller så att framkomligheten för räddningsfordon och vår närbuss försvåras.

Om du vill rapportera en felparkerad bil utanför föreningens område är telefonnumret till Trafik Stockholm, driftscentralen 08-6510000.

Porttelefon
Du öppnar porten för dina gäster via din telefon. Gästerna letar fram ditt namn i listan i terminalen vid porten och klickar på telefonsymbolen. Då ringer det hos dig och du svarar som vanligt och öppnar genom att klicka på asterisken (*) på din telefon.

Mellan kl 22 - 07 behöver dina gäster (via porttelefonen) ringa upp den telefon du använder för att öppna porten. Det låter sig göras genom att besökare, på porttelefonen, knappar in telefonnumret till den man ska besöka och sedan klickar på telefonsymbolen. Därefter kan du öppna porten som vanligt genom att trycka på asterisken (*) på din telefon. Anledning till detta förfarande nattetid är att förhindra busringning på porttelefonerna.

Renovering av lägenhet
Se vad som gäller under Ombyggnation/ändring av lägenhet.

Reparationsfond
Samtliga lägenheter i Brf Flottiljen innehar en inre reparationsfond. En mycket liten procentandel av månadsavgiften går till denna. På kvartalsavierna kan du se hur mycket pengar som finns kvar i reparationsfonden. Vid uttag ur reparationsfonden – kontakta HSB Servicecenter. Namn och telefonnummer finner du på anslagstavlorna i trapphusen.

Rökning
Röka får du göra hemma eller utomhus. Däremot inte i tvättstugorna, för allas trivsel. Inte heller i källare, eftersom det äventyrar hela husets säkerhet. Röker du utomhus så tar du själv tar hand om dina fimpar. Vi vill helst ha grönt under balkongerna, inte fimpar, vilket betyder att du inte ska kasta cigarettfimpar ut från balkongerna. Du får gärna visa hänsyn genom att inte röka förrän du kommer ut eller är inne i din egen lägenhet.

Skadedjur
Vid förekomst av skadedjur i lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren enligt lag för att detta meddelas för åtgärd. När du upptäcker skadedjur i din lägenhet eller gemensamma utrymmen kontakta omgående Anticimex tel 075-245 10 00 kontaktas (vid behov referera till försäkrings nr 444511.  För närvarande har föreningen en försäkring via Folksam där hjälp fås från Anticimex.

Störning/Störande grannar
Störande ljud ska undvikas mellan klockan 22 och 8. Blir du störd bör du först tala direkt med den som stör. Upprepas störningarna trots det så behöver du föra dagbok. Anteckna klockslag och datum och typ av störning och kontakta sedan styrelsen skriftligt med dina uppgifter. Akut störande grannar som inte låter tala med sig är ett ärende för polisen. Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan i värsta fall mista sitt medlemskap och därmed tvingas flytta, alltså tvingas sälja bostadsrätten. Är den som stör en andrahandshyresgäst ligger ansvaret ändå hos bostadsrättsinnehavaren. 

Säkringar
Din lägenhet är utrustad med automatsäkring i säkringsskåpet

Trappstädning
Trappstädning sker enligt avtal. Om någon av medlemmarna har synpunkter vänligen kontakta styrelsen.

Trappuppgångar
Trappuppgångarna skall hållas rena från brännbart och skrymmande material i enlighet med föreningens brandsskyddsföreskrifter. Utrymningsvägen får aldrig blockeras.
Alla trappuppgångar har belysning som är rörelsestyrd.

Tomter, gårdar och gångar
Föreningen arrenderar genom ett tomträttsavtal den markyta som byggnaderna står på samt till del även omkringliggande ytor. På samtliga ”innergårdar” skall finnas någon form av trädgårdsmöblemang – ofta ett till två bord med tillhörande stolar och soffor samt en grill per gård. Använd gärna ytor och möbler, men tänk på att undvika att skräpa ner och återställ efter er. Parkering är inte tillåten annat än på anvisade p-platser.
Föreningen har också tecknat ett ”brukaravtal” med stadsdelsförvaltningen för området framför husen längs gatan samt för lite större yta mellan de tvärställda husen. Det ger oss rätt att själva klippa gräs och sköta om dessa områden.

Träd
Om du önskar få ett träd i anslutning till våra fastigheter fällt eller beskuret ska du vända dig till styrelsen. Se vilken policy som gäller i föreningen i filen det länkas till längst ner på den här sidan.

Tvättstugor
Föreningen har tre tvättstugor: 71-73 och 83-85 och en spontantvättstuga i 71-73. Den tidigare har två tvättmaskiner om vardera 6-7kg. Tvättstugan i 83-85 har två tvättmaskiner. Den ena om 6,5 kg och den andra om 12kg, som även är avsedd för grovtvätt.
Tvättstugorna har torktumlare, torkskåp och kallmangel.
Tvättmedel och sköljmedel finns i maskinerna och behöver inte tillsättas. Vill du använda eget tvättmedel eller t.ex. stänga av sköljmedel så kan den automatiska tillsättningen stängas av med ett reglage på tvättmaskinerna. Anvisningar finns uppsatta i anslutning till tvättstugorna.
Tvättstugorna och bastun bokas via bokningstavlor med din tag/bokningsbricka eller via internet: https://www.hsb.se/stockholm/brf/flottiljen/.
Saknar du ditt användar ID och/eller lösenord eller om du tappat din tag/bokningsbricka kontakta styrelsen.

Vattenskada
Om du råkar ut för en vattenskada, ta omedelbart kontakt med både Felanmälan (tel.nr. på anslagstavlan i porten) och ditt försäkringsbolag. Vid en vattenskada där det är konstruktionen som brustit är det föreningens ansvar. Är det du själv som orsakat skadan genom förändringar i konstruktionen (ombyggnad) eller genom vårdslöshet eller underlåtet underhåll så är det du som medlem som ansvarar. I vilket fall så är det mycket viktigt att du omgående kontaktar styrelse och service för att begränsa skadans omfattning.

Ventilation
Våra hus har klassisk självdragsventilation. Det är därför mycket viktigt att aldrig stänga ventilerna i lägenheten helt för att uppnå en god luftkvalitet. Det är också mycket viktigt att inga ventiler sätts igen eller byggs in t.ex. vid en renovering av lägenheten.
Det är inte tillåtet att koppla in en luftutsugande köksfläkt till ventilen ovanför spisen i köket, eftersom vårt fläktsystem inte är anpassat för detta. Däremot går det alldeles utmärkt att använda en s.k. kolfilterfläkt i lägenheten, givet att den inte ansluts mot husets ventilation.
Medlemmar som har en luftutsugande köksfläkt bör snarast på egen bekostnad byta ut alternativt låta modifiera befintlig fläkt till kolfilterfläkt.
Om det vid obligatorisk ventilationskontroll (OVK) upptäcks att ventilationen i lägenheten satts ur spel kommer detta att åtgärdas på bostadsrättshavarens bekostnad. 

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår följer ordinarie kalenderår och löper från 1 januari till 31 december.

Värmesystem
Föreningen är kopplad till Fortums fjärrvärmenät. Värmesystemet är vattenburet, vilket innebär att man ibland behöver “lufta” systemet, för att inte orsaka tillfälliga stopp i någon av systemets grenar. En första åtgärd vid värmeproblem kan därför vara att kontrollera luftningen av elementen.
Ytterdörrar
Ytterdörrarna får tillfälligt ställas upp vid transport av större möblemang, flyttning och liknade. Det är i övrigt inte tillåtet att ställa upp dörrarna eftersom vi då kan få in ovälkomna gäster av olika slag. Under vinterhalvåret blir det också en stor värmeförlust som vi alla får betala.

Överlåtelse
Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet.

Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.

Den som går in som medlem i föreningen måste också samtidigt ansöka om att bli medlem i HSB Stockholm
Själva administrationen av överlåtelsen sker via HSBs Servicecenter.

Övernattningslägenhet
Föreningen förfogar över en övernattningslägenhet. Övernattningslägenheten är belägen vid gaveln Fregattvägen 79. I utrymmet finns tillgång till tre sängar, s.k. trinett med viss köksutrustning, dusch och toalett. Dessutom tillhandahålls rengöringsmateriel.

Utöver de regler (vad gäller boendet i övernattningslägenheten) som finns anslagna på plats, gäller följande:
•Lägenheten får hyras i max 7 dygn i en följd
•Priset per dygn är 150 kr (Jan 2013).
•Endast en inneliggande bokning är tillåten per lägenhet.
•En depositionsavgift om 500 kr lämnas i förskott och
återfås vid återlämnande av nyckel under förutsättning
att lägenheten är städad.
Föreningsmedlemmen är vid hyrandet av lägenheten ansvarig för att den ska städas och iordningställas efter utnyttjandet. Kontaktperson för uthyrningen finner du på hemsidan och på anslagstavlan i porten.