Infolappar

Infolapparna sätts upp i trapphusen när styrelsen har något att informera medlemmarna om. Här nedan kan du hämta dem som pdf:er.