Kontaktuppgifter

Styrelsen finns tillgänglig för att svara på frågor eller ta emot synpunkter. Är det något som inte är brådskande kan du maila styrelsen på: flottiljen@gmail.com eller lämna ett brev i styrelsens brevlåda på Fregattvägen 87.

Brf Flottiljens Styrelse

Ordförande
Eva Hellstrand
Fregattvägen 79
070-4975871

Ordinarie ledamöter
Robert Peter Gebauer
Fregattvägen 63
070-8678321

Ulf Olsson
Fregattvägen 83
070-7570310

Magnus Karlsson
Fregattvägen 77
070-3661698

Max Keinonen
Fregattvägen 89
070-4175394

Suppleanter
Oskar Lundgren
Fregattvägen 75
073-6362077

Francoise Bordenave
Fregattvägen 89
070-2844659

HSB Representant
Jenny Rosell
010-4421000 vx

Övrigt

Gästrum
Francoise Bordenave
se ovan

Revisor
Daniel Hilli
072-3514030

Valberedning
Anton Löfgren
Fregattvägen 61
anton_lofgren@hotmail.com

Irma Palm
Fregattvägen 83
irmasegen@gmail.com
070-5589353

Bastu
bastu@brfflottiljen.se

Gym
Per Filip Bekken
Fregattvägen 91
076-7865523

Snicken
Olivia Kastebring
Fregattvägen 87
Tel: 073-7304664

HSB
Växel/Servicecenter: 010-4421000
Postadress:
HSB Stockholm
Box 1385
171 27 Solna