Kontaktuppgifter

Styrelsen finns tillgänglig för att svara på frågor eller ta emot synpunkter. Är det något som inte är brådskande kan du maila styrelsen på: flottiljen@gmail.com eller lämna ett brev i styrelsens brevlåda på Fregattvägen 87.

Brf Flottiljens Styrelse

Ordförande
Irma Palm
Fregattvägen 83
070-5589353

Ordinarie ledamöter
Francoise Bordenave
Fregattvägen 89
070-2844659

Börje Larsson
Fregattvägen 71
070-3464230

Magnus Karlsson
Fregattvägen 77
070-3661698

Erik Perman
Fregattvägen 73
070-6065955

Markus Byström
Fregattvägen 75
076-8694985

Suppleanter

Max Keinonen
Fregattvägen 89
070-4175364

Susanne Mobacker
Fregattvägen 67

HSB Representant

Jenny Rosell
010-4421000 vx

Övrigt

Övernattningslägenhet
Francoise Bordenave
se ovan

Revisor
Daniel Hilli
Fregattvägen 67
072-3514030

Valberedning
Paula Asplund
Fregattvägen 61
Tel: 073-6630011
Mail: paula-asplund@hotmail.com

 

Anton Löfgren
Fregattvägen 61
Mail:anton_lofgren@hotmail.com

HSB

Besöksadress. Flemminggatan 41
Närmaste t-bana är Fridhemsplan eller Rådhuset.
Växel/Servicecenter: 010-4421000
Postadress:
HSB Stockholm
112 84 Stockholm