Kontaktuppgifter

Styrelsen finns tillgänglig för att svara på frågor eller ta emot synpunkter. Är det något som inte är brådskande kan du maila styrelsen på: flottiljen@gmail.com eller lämna ett brev i styrelsens brevlåda på Fregattvägen 87.

Brf Flottiljens Styrelse

Ordförande
Irma Palm
Fregattvägen 83
070-5589353

Ordinarie ledamöter
Francoise Bordenave
Fregattvägen 89
070-2844659

Ia Röhl
Fregattvägen 76
073-5663800

Julia Attefjord
Fregattvägen 67
070-5265882

Markus Byström
Fregattvägen 75
076-8694985

Suppleanter

Ayika Selia
Fregattvägen 71

Börje Larsson
Fregattvägen 71
070-3464230

Susanne Mobacker
Fregattvägen 67

HSB Representant

Jenny Rosell
010-4421000 vx

Övrigt

Övernattningslägenhet
Francoise Bordenave
se ovan

Revisor
Daniel Hilli
Fregattvägen 67
072-3514030

Valberedning
Paula Asplund
Fregattvägen 61

Ulf Olsson
Fregattvägen 83
070-7570310

HSB
Besöksadress. Ekelundsvägen 16 i Solna.
Närmaste t-bana är Västra Skogen.
Växel: 010-4421000
Servicecenter: 010-4421100
Postadress:
HSB Stockholm
112 84 Stockholm