Årsstämma 27 maj

04 maj 2021 Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening FLOTTILJEN nr 56 i Stockholm kallas härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

TID:              Torsdagen den 27:e MAJ 2021, KL 19.00

PLATS:         Lokalen Varvseken Gröndalsvägen 190 under iakttagande av för tiden gällande rekommendationer och riktlinjer om social distansering med anledning av covid-19. Handlingar till stämman delas ut senast den 20 maj 2021.

Kallelsen med dagordning är uppsatt i portarna 2021-05-03.