Inga nya fönster

17 februari 2019

Till stämman 2018 kom en motion om att ta upp nya fönster i vissa gavellägenheter. Styrelsen, som fick uppdraget, har nu utrett frågan och beslutat att inte gå vidare. Det finns en stor risk att ett ingrepp i fasaden skulle kunna leda till att den skadas, vilket skulle innebära höga kostnader för föreningen och/eller den enskilde medlemmen.