Resultat från extrastämman

09 oktober 2014 Extrastämman antog enhälligt stadgarna samt styrelsens förslag om att gruppansluta samtliga lägenheter till bredbandsbolaget för billigare och snabbare internet. Väldigt roligt att så många som 27 medlemmar närvarade! Information om vad bredbandsbytet kommer att innebära anslås inom kort.
Invigning
09 oktober 2014
Märk din cykel
09 oktober 2014