Spricka i väggen?

07 mars 2013 Har du sett någon spricka i fasaden eller något annat som skulle behöva åtgärdas? Hör av dig till styrelsen på e-post eller den fysiska brevlådan vid port 89.