Portlås

Kvarteret Flygsläpet har 4 portar mot gatan och 6 portar mot gården. Varje lägenhets orginalnyckel kan även öppna uppgångens entréport. Samtliga portar är försedda med koddosor.