Renovering och reparationer

Du har stor frihet som bostadsrättshavare att göra om i din lägenhet, även om du ju faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt. Faktum är att du är skyldig att hålla bostaden i gott skick. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten. Men du måste fråga styrelsen om lov när det gäller: ingrepp i en bärande konstruktion,
ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov eller bygganmälan. Ingrepp i fasta elledningarna i din lägenhet ska utföras av behörig elektriker.

Du får t ex inte byta ut spiskåpan mot en kåpa med tryckande fläkt. Fläkten måsta vara anpassad för självdrag. Får ej vara fläkt med motor. Man får ha kolfilter men det får inte kopplas till någon motor.

Alla förändringar som kan påverka fastigheten eller säkerheten måste utföras fackmannamässigt. Det gäller till exempel ändringar av elsystem eller nytt tätskikt i badrum. En vattenskada i ett illa renoverat badrum eller en brandfarlig elinstallation kan drabba många i en bostadsrättsförening. Dessutom gäller inte försäkringen om inte arbetet utförts korrekt.

Förutom ventilationen och värmesystemet i lägenheten måste boende alltid fråga styrelsen när det gäller ombyggnader utomhus som inglasningar, markis, paraboler, ommålning av staket m.m. Anledningen till detta är att byggnadernas funktion inte får äventyras och att intrycket av vår förening inte får försämras.

Om du ska spika eller skriva längs golvsockeln eller vid tröskeln till entrédörr eller balkongdörr måste du förvissa dig om att du inte gör hål på värmerören som löper längs ytterväggarna runt hela lägenheten i bredare socklar (plast eller trä) eller under trösklar i yttervägg. Om du gör hål kan du orsaka svåra vattenskador. Förvissa dig alltid om att inga rör ligger i vägen.

Grundläggande regler för ombyggnad/förändring framgår av föreningens stadgar. Kontakta alltid styrelsen när du ska renovera badrum eller kök!

Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.