Valberedning

Inom ramen för föreningen verkar också en valberedning. Denna har en mycket viktig funktion att fylla då dess uppgift är att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag inom föreningen, till exempel till styrelseledamöter eller revisor. De boende som har förslag på kandidater för sådana uppdrag eller som själva är intresserade av att delta i det arbete som föreningen utför, bör framföra detta till en representant för valberedningen i god tid innan föreningsstämman, så att valberedningen och styrelsen vet vilka kandidater som finns till förfogande.

Kontakt

Clément Ouaine