Gemensamhetsgrupper

Vid sidan om det arbete som sker inom styrelsen strävar föreningen efter att bilda gemensamhetsgrupper som kan driva frågor som är angelägna för de boende. En sådan grupp kan till exempel arbeta med att arrangera sociala aktiviteter för de boende, jobba i externa nätverk för att förbättra identifiera sätt att minska störningar och vandalisering i närområdet etc.

Gemensamhetsgrupperna stöds av föreningen genom att styrelsen beviljar ekonomiska medel till deras verksamhet. Om du som boende är intresserad av att starta en gemensamhetsgrupp, kontakta styrelsen så hjälper denna till med det initiala arbetet.