Fakta

Föreningen förfogar över 3 st sammanbyggda och 5 st fristående hus (7-8 våningar) med en total markyta på 5.341m² (dvs byggnadernas yta på mark) och en total boendeyta på 32.546 m². Inom fastigheterna finns även lokaler med en total yta av 253 m².

Husen byggdes mellan år 1961-1963. Föreningen registrerades 1999-09-24 och består av fastigheterna S:1,2,3,4,7,8,9,10 och 11 i Tyresö kommun. Den totala markarealen i samfälligheten uppgår till 45.415 m².
Inom bostadsrättsföreningen finns 419 st lägenheter varav 357 st är bostadsrätter och 62 är hyresrätter. (Siffrorna är daterade 20191231).