GDPR

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller företag, myndigheter, organisationer och även bostadsrättsföreningar som hanterar personuppgifter.

GDPR ökar skyddet för dina data och din personliga information. För att läsa mer om dataskyddsförordningen kan du besöka https://www.datainspektionen.se/
HSB BRF Gäddan är en bostadsrättsförening och hanterar därmed bland annat sina medlemmars personuppgifter, nedan följer en beskrivning av de uppgifter som hanteras och i vilket syfte.

Boendehantering Medlemsregister och lägenhetsförteckning för att bland annat kunna hantera avier (avgifts och hyres), andrahandsuthyrning, lokaluthyrning, parkeringsplatser, garage och HSB Portalen. Fastighetshantering Fastighets och medlemsregister för att bland annat kunna hantera erforderlig fastighetsskötsel, felanmälan från boende, serviceåtaganden samt övriga former av arbeten på mark och fastigheter. Registren hanteras av HSB Stockholm ek. förening.

Övriga register
Register för exempelvis stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, skrivelser mm. Registren hålls bland annat för att uppfylla föreningens lagstadgade krav att bevara protokoll, för att kunna svara på medlemmars frågor eller liknande aktiviteter. Dessa register hanteras antingen lokalt hos BRF Gäddan eller hos HSB.

Passerkortssystem
Passerkortsregister (brickor eller ”pluppar”) för att möjliggöra passage genom portar, bokning av tvättstugor och i förekommande fall bastu. Detta register hanteras lokalt hos BRF Gäddan.

Har du frågor kring föreningens hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på brf.gaddan@comhem.se

Förfrågan om utdrag görs antingen till HSB BRF Gäddan eller till HSB Stockholm