Underhållsansvar

Vill du veta mer om underhållsansvaret för din bostadsrättslägenhet och vad du får göra själv, läs i nedanstående filer. Den skall anses som en vägledning då Gäddans stadgar inte är exakt samma som HSBs normalstadgar. Det finns även en fil med entreprenörer som HSB har ramavtal med. De kan ni som är HSB- medlemmar vända er till.