Valberedning

En valberedning tillsätts vid årsstämman med uppgift att hitta nya, intresserade kandidater för kommande styrelseuppdrag.

Valberedningen består för närvarande av:

Bo Johansson (ordförande)

Berit Corre

Vill Du komma i kontakt med valberedningen, ringer Du Bo Johansson på telefon: 073-691 39 12.