Valberedning

En valberedning tillsätts vid årsstämman med uppgift att hitta nya, intresserade kandidater för kommande styrelseuppdrag.

Valberedningen består för närvarande av:

Dan Asplund (ordförande)

Bo Johansson

Anna Strandberg

Vill Du komma i kontakt med valberedningen, ringer Du Dan Asplund på telefon: 070-537 74 80.