Problem med Aptussystemet/nyckelbrickssystemet

07 juni 2022 Föreningen har förnärvarande problem med uppdateringar via internet i Aptussystemet/Nyckelbrickssystemet.

Natten den 1:a juni slutade uppkopplingen mot internet för Aptussystemet (nyckelbrickssystemet) att fungera. Felsökning har gjorts under den 2-3 juni, men problemet har ännu inte blivit löst. Förhoppningen är att problemet ska lösas under vecka 23.

Det går fortfarande att boka och boka av via terminalerna i tvättstugan.