Protokoll från årsstämman 2020

11 juni 2020 Nu finns protokollet från årsstämman utlagt på hemsidan

Du hittar protokollet under Om Gösen/Årsredovisningar & stämmoprotokoll.
I protokollet kan du läsa och se vad som beslutades på stämman den 27 maj 2020.