På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Referat från årsstämman, 27 oktober 2016

01 november 2016 Årsstämman är ett viktigt tillfälle att få aktuell information om det som händer i föreningen och inte minst för att göra sin STÄMMA som medlem hörd. I år deltog runt 60-tal personer, varav 43 röstberättigade (inklusive fem fullmakter).

Föreningens ordförande Pia Örjeheim öppnade Stämman och hälsade välkommen. Därefter fick Mikael Grönvoll från HSB förtroendet att leda mötet med Susanne Flensted- Waleij som sekreterare.
Genomgång av årsberättelsen och balansräkningen resulterade i ett enhälligt beslut om att ge styrelsen ansvarsfrihet för skötseln av det gångna årets verksamhet.

Arvoden och andra ersättningar
Stämman beslöt att arvoden och övriga ersättningar/bidrag skulle vara oförändrade för kommande verksamhetsår. 

  • För styrelsen gäller formeln prisbasbeloppet x 0,46 x antalet ledamöter. Då årets prisbasbelopp ligger på 44 800 kr och antalet stämmovalda ledamöter kommer att vara fem får styrelsen mellan sig fördela en arvodessumma på lite drygt 103 000 kr. Upplysningsvis kan nämnas att HSBs ledamot inte ersätts av Gransätras brf.
  • Revisorarvodet är 10 000 kr och valberedning får 6 000 kr att fördela inom gruppen.
  • Bidraget till Trädgårdsodlarföreningen, Snickeriföreningen och Seniorerna beslutades i samma anda, att ligga kvar på 3 000 till vardera sammanslutning.

Val till förtroendeposter
Margareta Koltay presenterade valberedningens förslag på personer, villiga att åta sig olika förtroendeposter.

Styrelse
Omval av Pia Örjeheim  på 2 år – och stämmovald  ordförande
Nyval av Milan Orac på 2 år
Nyval av Lars Davidsson på 2 år
Nyval av Anna Segerstedt på 1 år
Nyval av Susanne Lydin på 1 år
Kvarstår som HSBs ledamot gör Bo Hallgren

Revisor på 1 år
Till ny revisor valdes Jan Koltay på 1 år efter Elisaberh Hammar, som avsagt sig omval.

 Ny valberedning på 1 år
Margareta Koltay (ordförande), Ulla Britt Nääf Bergström och Hampus Samuelsson.

Styrelsen information 
Pia Örjeheim och Susanne Flensted Waleij berättade om pågående och kommande arbeten. Här några axplock:

Garagen
Återställandet av den eldhärjade garagelängan närmast Björksätravägen drar ut på tiden. Byggnadsfirman har dock satt i utsikt att portarna ska vara på plats inom en snar framtid.

Parkeringsövervakningen
De nya reglerna har inte börjat gälla i full skala beroende just på att arbetet med garagen försenats. De beslutade bestämmelserna gäller f.n. därför endast tidsbegränsning av parkering på våra gårdar, maximalt 11 minuter. Trots det har parkeringsbolagets skyltning om att området är bevakat fört med sig en betydligt större respekt i fråga om hur områdets gästparkering används. 

Ny vicevärd
Med anledning av att Amit Rathod flyttat från Gransätra har styrelsen utsett en ny vicevärd. Daniela Sjöström, port 13 är den person vi framöver kommer att möta i telefon och på vicevärdsexpeditionens besökstider.

Trivselfrågor/frivilliga grupper
Det finns önskemål om Panncentralens trevliga utrymmen bättre ska kunna utnyttjas som träffpunkt för fler medlemsaktiviteter, såväl större som mindre sammankomster. För det ändamålet delade Susanne Flensted- Waleij ut listor som vi på mötet kunde anmäla vårt ntresse på. Här finns alltså öppningar för oss alla att komma med ytterligare tankar och uppslag om hur vi kan och vill främja granngemenskapen. Med många händers hjälp kan sammanhållningen stärkas och föreningen spara pengar. Det kan gälla trädgårdssysslor eller, som inom kort, att ta bort frathindren.

Anmäl till styrelsen om du vill hjälpa till att arrangera adventsfirandet
Den traditionella adventsträffen är ett annat exempel på en trivsamhet Adventsfirandet, med  sång och musik, samvaro kring borden och en kopp kaffe med lussebullar, har genom åren varit ett välkommet tillfälle att träffas. Men den händer inte av sig själv.

Motioner
Åtta medlemsmotioner hade lämnats in och att behandlades enligt styrelsens förslag till beslut. Klicka på länken så hittar du motionerna och styrelsens yttranden på sid 20 i Gransätras årsredovisning 2015-2016