Problem med ILOQ-nyckeln?

29 oktober 2016 Det har framkommit att det kan finnas svårigheter med att låsa/låsa upp speciellt hänglåsen som finns i våra cykelbodar i respektive källare. TIPS ..

..När detta händer, försök en gång till men för in nyckeln långsammare och försiktigare. Detta brukar lösa alla låsningar.