Föreningsdokument

Här hittar du praktiska dokument för ditt boende, men även Hackspettens årsredovisningar och stämmoprotokoll.

Du behöver programmet Adobe Acrobat Reader för att öppna pdf:er. Programmet är gratis och du hämtar det på Adobes webbplats.