Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman som hålls varje år och ledamöterna väljs på högst två år. Nedan är styrelsesammansättningen för 2024-2025

Behöver du kontakta styrelsen skickar du ett mejl till info@hackspetten.com

 

Ordinarie ledamöter

Sven Hedlund (ordförande)                                      

Kennet Olsson (vice ordförande)                                    

Hélène Andersson (sekreterare / info / webb)

Hans Teirfolk (energiansvarig)

Jan Olsson (miljöansvarig)

Karin Segerberg (lokaluthyrning)

Branislav Grbic                             

Georges Antoun (HSB-representant)                            


Suppleanter                 

Ann-Christin Alkblad

Bertil Norling

                  

Revisorer                 

Leila Pettersson (ordinarie)

Minna Gustafsson (suppleant) 


Teknisk förvaltare, HSB

Åsa Aremyr Boding  (tjänstledig)

Aso Ramazani (vikarie)
010-442 50 23
ext.aso.ramazani@hsb.se