Valberedning

Valberedningens uppgift är att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. Vill du delta i styrelsearbetet? Då kontaktar du valberedningen och anmäler ditt intresse.

Valberedning

Hans Jakobsson  (sammankallande) 
070-524 35 93         
hans-jakobsson@telia.com       

Inga Lill Mattsson