Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. De är registrerade hos Bolagsverket och är en offentlig handling. Det är föreningsstämman, d v s föreningens medlemmar som beslutar om stadgarna.

Här kan du hämta en pdf med Hackspettens stadgar. För att hämta pdf:en måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Om du inte redan har programmet klickar du på länken nedan så kommer du till en sida där du hämtar programmet.

Hämta Acrobat Reader