• Välkommen till Brf Kristinebergshöjden

  Brf Kristinebergshöjden ligger på Ola Hanssonsgatan 4 och 6.

  Huset på Ola Hanssonsgatan uppfördes å HSB:s räkning 1933 efter ritningar av arkitekt Waldemar Conradsson.
  Det är ett klassiskt funkishus och lägenheterna har den för 1930-talet så vanliga planlösningen med matplats som
  avskiljs från arbetsköket medelst en fönstervägg.

  Tidens stadsplaner gick under epitetet "hus i park" och den fina och härligt lummiga gården är en stor kvalitet.
 • Välkommen till Brf Kristinebergshöjden

  Brf Kristinebergshöjden ligger på Ola Hanssonsgatan 4 och 6.

  Huset på Ola Hanssonsgatan uppfördes å HSB:s räkning 1933 efter ritningar av arkitekt Waldemar Conradsson.
  Det är ett klassiskt funkishus och lägenheterna har den för 1930-talet så vanliga planlösningen med matplats som
  avskiljs från arbetsköket medelst en fönstervägg.

  Tidens stadsplaner gick under epitetet "hus i park" och den fina och härligt lummiga gården är en stor kvalitet.

Vad är störningar?

I sitt boende får bostadsrättshavaren samt de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka menligt på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas. Den boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt följa de ordningsregler bostadsrättsföreningen satt upp.

Felanmälan, eller frågor om månadsavgiften?

När du vill göra en felanmälan, eller har frågor kring ekonomi och månadsavgift vänder du dig till föreningens förvaltare.

Vill du veta mer?

Funderar du på att renovera och vill veta vad som gäller? Eller vill du hyra ut din lägenhet i andrahand och behöver en ansökningsblankett? Du hittar information om det mesta som rör ditt boende under fliken Ditt boende.