Hej medlemmar!

Ett antal projekt pågår i föreningen:

Ventilation- och värme som planeras att färdigställas under 2022-2023.

Utredning av Tele2(f.d ComHem) som kabel-tv leverantör.

Framtida projekt: Radonmätning. Nu efter att dräneringen och muren är klara ska vi mäta radonvärden i huset.