Hej medlemmar!

Ett antal projekt pågår i föreningen:

Värme - byte av termostater och ventiler. Samt byte av stamventiler och expansionskärl i undercentralen. 

Vidare byte av undercentralen då den snart har 30 år på nacken. Detta kommer ske under hösten 2023/2024.

Utredning av Tele2(f.d ComHem) som kabel-tv leverantör.